Kraj se aktivně podílí na realizaci dvou mezinárodních projektů ve školství

  16.3.2017
Kraj se aktivně podílí na realizaci dvou mezinárodních projektů ve školství

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dva nové mezinárodní projekty ve školství, do nichž je aktivně zapojen, připravil Zlínský kraj do výzvy v rámci programu Erasmus+, který vyhlašuje Evropská komise a v České republice ho administruje Dům zahraniční spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. První z nich je zaměřen na zvýšení úrovně a atraktivity odborného vzdělávání, druhý na snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze škol z důvodu špatného výběru oboru studia.

„Oba projekty jsou primárně zaměřeny na střední a vyšší odborné školy. Pokud budou podpořeny v rámci programu Erasmus+, financovány budou plně z evropských peněz," informoval radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

První z projektů nazvaný „Improvement of STEM Education for Competitive Europe" je zacílen na zvýšení úrovně a atraktivity odborného vzdělávání. Prostřednictvím projektových setkávání bude jeho účastníkům umožněna výměna informací, zkušeností a příkladů dobré praxe v zásadních oblastech projektu. Těmi budou spolupráce se zaměstnavateli, a to od zajištění odborného výcviku pro žáky, přes využití zaměstnanců podniků k propagaci vybraných oborů ve školách (tzv. STEM ambasadorů), až po zavedení prvků duálního vzdělávání, založeného na propojení škol a firem. Pozornost bude soustředěna také na efektivní aktivity, které zvýší zájem mladých lidí (zvláště pak dívek) o studium přírodovědných a technických oborů nebo matematiky. Zlínský kraj je přímo předkladatelem projektu, dalšími partnery jsou například Trenčianský samosprávný kraj nebo akademické a školní instituce z Velké Británie, Irska, Turecka, a Kypru.

Druhý projekt se jmenuje „The School Improvement Partnership Project". Jak už bylo uvedeno, jeho cílem je snížení počtu žáků, kteří odcházejí předčasně ze vzdělávání z důvodu špatného výběru oboru studia. Prostřednictvím projektových setkání a certifikovaných školicích aktivit projekt umožní zejména vývoj nástroje „Grade Predictor", který na základě analýzy studijních výsledků žáků v prvním ročníku středoškolského studia dokáže odhalit jejich slabá místa (např. nedostatek vědomostí pro úspěšné zvládnutí středoškolské matematiky) a zároveň nabídne pedagogům škálu vhodných intervencí (např. cílené poradenství, doučování), které mohou u žáků zabránit předčasnému ukončení studia. Součástí projektu bude také vytvoření metodik a proškolení týmu pedagogů k použití tohoto nástroje a zároveň otestování nástroje a následné vytvoření jeho finální verze, kterou si každá zapojená země upraví tak, aby zohledňovala specifika jejího vzdělávacího systému. Kromě Zlínského kraje jsou do projektu zapojeny také odborné školy a instituce z Irska, Finska, Španělska a Turecka.

Zpracoval: Jan Vandík

16. 3. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.