Kraj schválil strategii rozvoje venkova a uvolní do této oblasti významné dotace

  6.1.2022
Kraj schválil strategii rozvoje venkova a uvolní do této oblasti významné dotace

Rada Zlínského kraje schválila aktualizaci Strategie rozvoje venkova do roku 2030 a ve vazbě na její priority byl upraven nejvýznamnější krajský dotační program směřující k podpoře venkovského prostoru. Některé dotační tituly, respektive jejich konkrétní opatření, vycházejí z dotazníkového šetření, v němž si obce samy stanovily své potřeby.

ZLÍNSKÝ KRAJ - Radní Zlínského kraje schválili Program na podporu obnovy venkova, který v pěti dotačních titulech poskytuje obcím příležitost uskutečnit projekty zacílené na obnovu obecního majetku, zpracování územních plánů, ochranu životního prostředí, rozvoj ohrožených území a podporu cyklistiky.  Kraj pro tento účel uvolnil přes 50 milionů korun.

„Cílem programu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru, které si obce samy vydefinovaly, dle svých priorit a potřeb. Prostřednictvím projektů, které jsou důležité pro rozvoj a na které nemají dostatečné finanční prostředky, jim bude umožněna tato realizace. Tímto přispějeme ke zlepšení podmínek života v obcích našeho kraje,“ řekl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch.

Obce mohou předkládat žádosti na realizaci konkrétních projektů na Odbor strategického rozvoje Zlínského kraje v termínu od 24. ledna do 24. února.

Program na podporu obnovy venkova má pro rok 2022 k dispozici částku 50 881 000 korun, která bude rozdělena do jednotlivých dotačních titulů takto:

Dotační titul 1 – Projekty na obnovu obecního majetku. Právě do tohoto dotačního titulu se promítly konkrétní požadavky obcí vzešlé z dotazníkového šetření, kde si obce samy řekly své priority. Jsou to rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, případně kraje; komplexní úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně; rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených především na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci. Vyčleněnoje 13 881 000 korun.

Dotační titul 2 – Projekty na zpracování územních plánů. Jedná se ozpracování návrhu územního plánu obce, případně jeho změny vyvolané požadavkem nebo činností státní správy. Vyčleněn je 1 000 000 korun.

Dotační titul 3 – Projekty na ochranu životního prostředí. Z těchto dotací je možné vybudovat a revitalizovat stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, pořídit obecní mobiliáře, instalovat herní prvky do základních a mateřských škol či vybavit sportoviště s využitím materiálů z recyklovaných odpadů. K dispozici je 1 000 000 korun.

Dotační titul 4 – Projekty na obnovu a rozvoj ohrožených území. Tento dotační titul navazuje na pilotní titul zaměřený v letech 2019-2021 na obnovu znevýhodněných území 12 obcí místní akční skupiny Hříběcí Hory. Nyní se nově soustředí na podporu 30 ohrožených obcí vymezených v Aktualizaci strategie  rozvoje venkova do roku 2030 podle 28 posuzovaných kritérií (viz file:///C://Downloads/strategie-rozvoje-venkova-final.pdf). Z titulu lze realizovat komplexní úpravy veřejných prostranství, obnovu objektů a ploch občanské vybavenosti orientovaných na poskytování služeb v obci. Dotace mohou být využity také na modernizaci místních komunikací, zasíťování obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů nebo propojení obecních objektů optickou sítí s vysokou propustností. Vyčleněno je 10 000 000 korun.

Dotační titul 5 – Projekty na podporu cyklistiky. Dotace jsou určeny nazpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně významných cyklistických stezek a na spolufinancování výstavby těchto stezek. Vyčleněno je 25 000 000 korun.

Další podrobné informace jsou zveřejněny na webu Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/rp02-22-program-na-podporu-obnovy-venkova-aktuality-17467.html

 

 

Zpracovala: Helena Mráčková

 

6. 1. 2022

 

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap