Kraj rozdělí mezi 1 871 žadatelů kotlíkové dotace ve výši téměř 270 milionů korun

  2.12.2022
Kraj rozdělí mezi 1 871 žadatelů kotlíkové dotace ve výši téměř 270 milionů korun

Téměř 270 milionů korun rozdělí Zlínský kraj v rámci takzvaných kotlíkových dotací, které jsou určeny na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za ekologičtější způsoby vytápění v nízkopříjmových domácnostech. Seznam celkem 1 871 úspěšných žadatelů je zveřejněn na webu Zlínského kraje. Smlouvy s nimi budou uzavírány od ledna 2023.  

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přidělení kotlíkových dotací 1 871 žadatelům v celkové výši 269 217 596 korun schválili krajští radní. Dotaci lze využít na výměnu kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který podle platných norem nesplňuje minimálně třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Je možné jej vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo s určitými omezeními za plynový kondenzační kotel.

„O dotaci si mohly zažádat nízkopříjmové domácnosti, kde jeden člen v loňském roce vydělal maximálně 170 900 korun čistého příjmu, nebo domácnosti složené ze seniorů, kteří pobírají starobní důchod, či z osob pobírajících invalidní důchod 3. stupně. Dále pak i domácnosti, kde je žadatelem nezletilá osoba či student denního studia do 26 let nebo žadatel pobíral od 1. ledna 2020 do předložení žádosti dávky v hmotné nouzi či příspěvek na bydlení. Těmto žadatelům pokryje nová kotlíková dotace až 95 % nákladů na výměnu kotle,“ připomněl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za oblast krajských dotací.

Příjem žádostí o kotlíkové dotace probíhal letos od 14. června do 31. srpna, celkem kraj obdržel 2 045 žádostí o poskytnutí dotace. Poté zaměstnanci krajského úřadu provedli kontrolu naplnění podmínek formálního obsahu a způsobilosti všech žádostí. Žadatelé měli největší zájem o výměnu starého kotle za ruční kotel na dřevo a za tepelné čerpadlo. Ve 46 případech žadatelé nenaplnili podmínky Programu, případně svoji žádost stáhli. Ve 128 případech byli žadatelé vyzváni k doplnění svých žádostí. Ty budou předloženy Radě Zlínského kraje ke schválení po doložení všech potřebných dokladů.

Seznam úspěšných žadatelů je zveřejněn na webu Zlínského kraje – Nové kotlíkové dotace 2021+. Smlouvy s příjemci dotace budou uzavírány od ledna 2023.

Zpracoval: Jan Vandík

2. 12. 2022

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap