Kraj přispěje k záchraně volně žijících živočichů

  27.1.2021
Kraj přispěje k záchraně volně žijících živočichů

ZLÍN – Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 150 tisíc korun Záchranné stanici volně žijících živočichů v Bartošovicích. Dále krajští radní doporučili Zastupitelstvu kraje ke schválení dotaci ve výši 350 tisíc korun Záchranné stanici volně žijících živočichů v Buchlovicích a dotaci ve výši 500 tisíc korun spolku LÍSKA, z. s.

„Záchranné stanice volně žijících živočichů poskytují zraněným živočichům odbornou veterinární péči a usilují o ochranu jejich životního prostředí. Tyto spolky jsou závislé na dotacích, bez kterých by nebyly schopné zajistit zraněným živočichům ošetření, krmení a potřebnou rehabilitaci,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.

Mezi záchranné stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích a Buchlovicích kraj rozdělí dotace v celkové výši 500 tisíc korun. Stejnou částku kraj poskytne neziskové organizaci LÍSKA, která zajišťuje celokrajskou působnost v  oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a sdružuje i další neziskové subjekty zabývající se touto problematikou.

„Spolek LÍSKA ze Vsetína požádal Zlínský kraj o dotaci na pokrytí celokrajských aktivit, na které nemá vlastní finanční prostředky. Organizace poskytuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogů a koordinátorů, zpracovává a šíří informace v regionálním systému environmentální výchovy, tvoří výukové programy pro školy, pořádá semináře, kurzy a exkurze a jejím posláním je ve společnosti prohlubovat vztah k přírodě a životnímu prostředí,“ doplnila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Zastupitelé budou individuální dotace Záchranné stanici volně žijících živočichů Buchlovice a spolku LÍSKA schvalovat na svém příštím zasedání, které je naplánováno na 15. února 2021.

 

27. 1. 2021

Další informace:
Adéla Čuříková
Oddělení komunikace a vztahů s veřejností 
577 043 192, 731 555 213
adela.curikova@kr-zlinsky.cz

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí, středa 8:00 - 17:00
všechna pracoviště vč. podatelny

  • úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
podatelna krajského úřadu
(ostatní pracoviště pouze po objednání)
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap