Kraj připravuje dotace na pomoc menším knihovnám v regionu

  6.12.2017
Kraj připravuje dotace na pomoc menším knihovnám v regionu

ZLÍN – Rada Zlínského kraje navrhuje Zastupitelstvu ke schválení poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši přesahující 8 milionů korun pro tři knihovny na území Zlínského kraje, a to na zajištění výkonu jejich regionálních funkcí v roce 2018. Informoval o tom radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport Miroslav Kašný.

Jak vysvětlila ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Zdeňka Friedlová, regionálními funkcemi knihoven se rozumí odborná pomoc menším knihovnám, vzdělávání zaměstnanců, pořádání seminářů, metodické vedení, zajišťování nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů včetně revize atd., jinými slovy praxe, že silnější knihovny pomáhají těm slabším.

„Navrhujeme dotaci 2 654 000 korun pro Knihovnu Kroměřížska, 2 726 000 korun pro Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a 2 625 000 korun pro Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín,“ upřesnil radní Miroslav Kašný.

Zlínský kraj je povinen garantovat plnění a koordinaci regionálních funkcí knihoven z peněžních prostředků svého rozpočtu podle knihovního zákona. „Plnění této povinnosti přešlo na kraje ze státu už v roce 2005. K zajištění této činnosti byla pověřena Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, která vykonává a koordinuje plnění regionálních funkcí ve Zlínském kraji a sama vykonává regionální funkci pro okres Zlín, přičemž peníze na tuto činnost má zahrnuty v rámci svého příspěvku na provoz, a tak o dotace už nemusí žádat," vysvětlil radní Miroslav Kašný.

O návrhu krajské rady bude jednat Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 18. prosince.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

 

 6. 12. 2017

 

Další informace:
Renata Janečková       
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161                                

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.