Kraj poskytne dotace složkám Integrovaného záchranného systému

  27.1.2021
Kraj poskytne dotace složkám Integrovaného záchranného systému

ZLÍN – Krajští radní schválili poskytnutí dotací Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín. Dále doporučili krajským zastupitelům schválit poskytnutí dotací Okresním sdružením hasičů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín a také Horské službě ČR. Mezi tyto složky Integrovaného záchranného systému kraj rozdělí částku 2,95 milionu korun.

„Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje poskytneme dotaci ve výši 150 tisíc korun na čištění oděvů a plnění tlakových lahví pro jednotky dobrovolných hasičů obcí. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín použije dotaci ve výši 50 tisíc korun na připravenost humanitárních jednotek,“ upřesnil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Radní dále projednali a doporučili Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení dotace ve výši 586 tisíc pro Okresní sdružení hasičů Kroměříž, 478 tisíc korun pro Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, 593 tisíc korun pro Okresní sdružení hasičů Vsetín, 643 tisíc korun pro Okresní sdružení hasičů a 450 tisíc korun Horské službě ČR, o. p. s.

„U Horské služby jde o dotaci na vybavení a činnost všech tří stanic horské služby v Beskydech na území Zlínského kraje a na zřízení nové stanice pro rozšíření pokrytí signálem v rámci stávající digitální rádiové sítě Horské služby Beskydy, která zlepší komunikační spojení horských záchranářů se zdravotnickým operačním střediskem a výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. V případě sdružení hasičských sborů budou dotace využity na činnost hasičů a akce nadregionálního významu,“ doplnil hejtman Radim Holiš.

Přidělení dotací bude Zastupitelstvo Zlínského kraje projednávat na svém příštím zasedání, které je naplánováno na 15. února 2021.

 

 

27. 1. 2021

Další informace:
Adéla Čuříková
Oddělení komunikace a vztahů s veřejností 
577 043 192, 731 555 213
adela.curikova@kr-zlinsky.cz

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí, středa 8:00 - 17:00
všechna pracoviště vč. podatelny

  • úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
podatelna krajského úřadu
(ostatní pracoviště pouze po objednání)
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap