Kraj podpoří prevenci rizikového chování mládeže

  7.12.2017
Kraj podpoří prevenci rizikového chování mládeže

ZLÍN – Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování, a zároveň uvolnění částky 706 tisíc korun k těmto účelům schválila Rada Zlínského kraje. Informoval o tom radní pro školství Petr Gazdík.

„Cílem programu je předcházet dlouhodobou systematickou primární prevencí rizikovému chování dětí a mládeže a také zlepšit sociální klima v kolektivech dětí i mezi žáky a učiteli. Jsou dobré zkušenosti s tím, že pokud školy prostřednictvím vhodných projektů organizují zajímavé aktivity na vytváření zdravých vztahů i na posílení sebeúcty dětí a teenagerů, a pokud se systematicky a cílevědomě ve školách vytváří přívětivá atmosféra a nulová tolerance jevům, jako je například šikana, přináší to pozitivní výsledky,“ řekl radní Petr Gazdík.

Podle údajů krajského odboru školství, mládeže a sportu má v současné době z celkového počtu žáků základních a středních škol ve Zlínském kraji přes 21 procent chlapců a dívek problém se záškoláctvím a téměř 30 procent žáků si řádně neplnění školní povinnosti, přes 18 procent mladistvých přiznává, že kouří, přes 13 procent žáků vykazuje závislost na mobilních telefonech.

„Pozitivním trendem je poměrně výrazné snížení počtu mladistvých uživatelů drog. Zatímco okolo roku 2010 bylo na školách asi ve 170 případech zjištěno zneužívání drog, většinou konopných, podle posledních výzkumů z loňského školního roku to bylo už jen 70 případů. Stejně tak se snížil počet případů zneužívání alkoholu z 800 v roce 2014 na necelých 200 v letošním roce,“ přiblížil situaci ve Zlínském kraji Petr Gazdík.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude od 18. do 31. ledna.

Více na webu www.kr-zlinsky.cz.

Problematikou prevence sociálně patologických jevů mládeže se zabývá také web www.zkola.cz, resp. https://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Zdrave-do-zivota.aspx.

Zpracovala: Helena Mráčková

7. 12. 2017

Další informace:
Renata Janečková       
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161                                 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.