Kraj opět ocení mistry tradiční rukodělné výroby

  16.9.2019
Kraj opět ocení mistry tradiční rukodělné výroby

ZLÍNSKÝ KRAJ – Také v příštím roce udělí Zlínský kraj titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Ten je formou veřejného uznání těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií a zároveň je účinně a kvalifikovaně prezentovat a předávat dalším generacím. Zlínský kraj tento titul uděluje každoročně od roku 2012, od té doby jej obdrželo již 24 výrobců.

„Chceme tím ocenit dovednosti tvůrců, kteří zachovávají původní řemeslné postupy, pracují s přírodními materiály, pletivy, dřevem, textilem či jinými přírodninami a svým umem dokáží přetvářet výchozí surovinu v mistrovský řemeslný výrobek,“ uvedl radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má ve své gesci oblast kultury a památkové péče.

Návrhy na udělení titulu budou moci od 1. října 2019 do 28. února 2020 předkládat vědecké či odborné instituce, muzea, občanská sdružení i fyzické osoby působící v daném oboru, a to na adresu Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, které působí při Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. K ocenění mohou být navrženi občané České republiky s trvalým pobytem na území Zlínského kraje, kteří souhlasí se spoluprací při pořizování dokumentace užívaných postupů a dovedností pro Slovácké muzeum.

Bližší informace budou spolu s pravidly uvedeny na webových stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/mistr-tradicni-rukodelne-vyroby-zlinskeho-kraje-cl-320.html.

Případné dotazy je možno směřovat na info@slovackemuzeum.cz.

Zpracoval: Jan Vandík

16. 9. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz                                     

 

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap