Kraj ocenil pracovníky ve zdravotnictví

  12.11.2015
Kraj ocenil pracovníky ve zdravotnictví

ZLÍNSKÝ KRAJ – Slavnostní ocenění vítězů ankety „Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje“ se uskutečnilo 12. listopadu v Baťově vile ve Zlíně. Třem lékařům a dále třem jednotlivcům v kategorii „nelékařský zdravotnický personál“ předali ocenění spojené s finančním darem nejvyšší představitelé Zlínského kraje. Sedm dalších osobností bylo vyznamenáno za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb.

„Ve Zlínském kraji pracuje ve zdravotnictví přes deset tisíc pracovníků různých oborů a profesí. Ocenění za péči o zdraví občanů si zaslouží mnozí z nich. Nejen lékaři v přímé péči, ale i zdravotní sestry a lidé souvisejících profesí, kteří se podílejí na poskytování zdravotních služeb, jsou nezastupitelní v povolání, které je krásné, avšak současně i nesmírně náročné. Velmi nás těší to, že v letošním roce předložila řadu návrhů pacientská veřejnost,“ řekl náměstek hejtmana Lubomír Nečas, zodpovědný za zdravotnictví, pod jehož záštitou byla anketa vyhlášena.

V kategorii „lékař“ byli oceněni MUDr. Jaroslav Sankot, dlouholetý primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice, a.s.; MUDr. Ivan Pár, primář otorinolaryngologie Kroměřížské nemocnice a.s. a MUDr. Tomáš Janečka, primář ortopedického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

V kategorii „nelékařský zdravotnický personál“ byly oceněny tři ženy: Milada Březinová, sanitářka z jednotky ARO-Následné intenzivní péče Krajské nemocnice T. Bati, a.s.; Bc. Klára Čečatková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. a Zlatuše Mihalová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

Všech šest výše jmenovaných zdravotníků získalo ocenění spojené s finančním darem.

Kromě toho odborná komise rozhodla o udělení čestných ocenění za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb, které obdrželi: MUDr. František Zábranský, CSc., emeritní primář gynekologicko-porodnického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.; MUDr. Jiří Boháč, privátní odborný lékař v oboru psychiatrie; MUDr. Pavel Bednařík, lékař interního oddělení Uherskohradišťské nemocnice; Bc. Milena Fusková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice a.s.; Ing. Mgr. Radana Uhýrková ze střediska Zdravotnické záchranné služby ve Vsetíně; Daniela Saňáková Třísková z Oblastního spolku Českého červeného kříže ve Zlíně a Stanislava Košutová, zdravotní sestra Dětského domova Zlín – Lazy.

Všem těmto zasloužilým zdravotníkům přišli osobně poblahopřát i další členové krajské rady: statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, radní Ladislav Kryštof, Petr Navrátil a Jaroslav Kučera.

Během slavnostního ceremoniálu v Baťově vile vystoupila Helena Čermáková, herečka Městského divadla Zlín, držitelka Ceny Thálie, která zazpívala šansony za klavírního doprovodu Josefa Ručky.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

12. 11. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Fotografie č. 2 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 3 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 4 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 5 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 6 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 7 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 8 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 9 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 10 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 11 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 12 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 13 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 14 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 15 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 16 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 17 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 18 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 19 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 20 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 21 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 22 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 23 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 24 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 25 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 26 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 27 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 28 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 29 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 30 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 31 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 32 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 33 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 34 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 35 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 36 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 37 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 38 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 39 (foto: Ludvík Valouch)

Dokumenty ke stažení

.zip Fotografie ke stažení 64375,03 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.