Kraj ocenil pracovníky sociálních služeb

  21.9.2022
Kraj ocenil pracovníky sociálních služeb

ZLÍN – Aktivita, obětavost, svědomitost, pečlivost a velká míra empatie. To jsou vlastnosti společné všem osmi lidem, kteří získali ocenění ve 13. ročníku ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2022. Jsou jimi Valentyn Aleksyeyevets, Jana Blahová, Drahomíra Kunčarová, Lucie Salamonová, Adéla Vitteková, Miluše Makyčová, Věra Mikulová a Václava Plánková.

Do Baťovy vily jim přišli osobně vzdát hold představitelé Zlínského kraje náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová a radní Jiří Jaroš.

„O co křehčí jsou ti, kterým jsou sociální služby určeny, o to silnější musí být osobnosti, které tuto péči poskytují. Je to práce nedocenitelná, a proto vám chceme tímto způsobem veřejně poděkovat,“ řekla jménem Rady Zlínského kraje náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

„Cílem této pravidelně se opakující ankety je vyznamenat vybrané zaměstnance za jejich mimořádný přístup k práci v sociálních službách. Zároveň chceme připomenout, jak vysoké nároky na člověka tato profese klade v mnoha směrech a poukázat na její společenský význam, jejíž potřebnost bude sílit s ohledem na stárnutí populace,“ konstatovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která zodpovídá za sociální resort a z akce v Baťově vile se musela neplánovaně omluvit kvůli důležitému jednání s ministerstvem.

Na základě zveřejněné výzvy bylo na krajský odbor sociálních věcí doručeno 17 návrhů. Ty pak vyhodnotila komise, v níž figurovali zástupci kraje i poskytovatelů sociálních služeb. Z nominovaných kandidátů vybrali 8 laureátů, přičemž pěr z nich převzalo ocenění „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2022“ a třem bylo uděleno „Mimořádné ocenění Rady Zlínského kraje“.

 

Oceněni byli (na základě zdůvodnění uvedených v návrzích):

Valentyn Aleksyeyevets – Charita Valašské Meziříčí, Terénní služba Domino.

Působení pana Aleksyeyevetse v sociálních službách začalo před jedenácti lety, kdy nastoupil do terénní služby pro osoby bez domova. Za své klienty neřeší jejich záležitosti, ale vede je převzetí zodpovědnosti za jejich život; dokáže je přijmout a pomoci jim kdykoliv, v jakékoli situaci.

Při zvládání příchodu uprchlíků z Ukrajiny se p. Aleksyeyevets ihned zapojil do tlumočení a pomáhal v řešení nově vzniklých situací. Svoji práci bere jako poslání pomáhat těm nejpotřebnějším. 

Jana Blahová – Sociální služby Uherský Brod.

Jana Blahová pracuje již 26 let v Pečovatelské službě Uherský Brod. Do své profese vkládá obrovský potenciál, má stále nové nápady a aktivně se zajímá, jak se klientům daří a jak je o ně postaráno. Je k nim nesmírně empatická.  Vrozenou schopnost pomáhat druhým prokázala paní Blahová v osobním životě, kdy se roky starala o své blízké rodinné příslušníky. Ocenění získává za dlouholetou vynikající profesní činnost vyznačující se trpělivostí, rozvahou a důrazem na vzájemnou komunikaci, respekt a spolupráci. 

Drahomíra Kunčarová – Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž.

Drahomíra Kunčarová se od devadesátých let zapojila do práce s osobami se sluchovým postižením, v roce 2004 vybudovala Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži a byla aktivní ve výborech či odborných skupinách pro zdravotně postižené. Stojí za organizací mnoha akcí, velmi oblíbené jsou „Neslýchaně zábavné večery“. Pro svůj pozitivní přístup, nezdolnost, pochopení a snahu hledat pomoc je inspirací pro své okolí.

Lucie Salamonová – Diakonie Valašské Meziříčí.

Ve službě osobní asistence a terénní odlehčovací službě pracuje paní Salomonová 13. rokem. Ke klientům přistupuje s velkou úctou a citlivostí, vždy s ohledem na jejich důstojnost a jedinečnost; výjimečnou schopnost prokazuje při doprovázení nemocných v závěru jejich života. Svou dobrou praxi předává ostatním pracovníkům přímé péče, umí pružně reagovat na změny, které práce v terénních službách obnáší.

Adéla Vitteková – Domov pro seniory Luhačovice.

V pobytové službě pro seniory pracuje paní Vitteková od roku 2014 a velmi brzy se ukázalo, že je to přesně ta oblast, ve které se našla. Člověk na svém místě, který vyzařuje skromnost, pokoru, úctu k lidem. Je obeznámena se všemi pracovišti v domově, dokáže nahradit a zastoupit v případě nouze téměř všechny pozice, práce ji naplňuje. Jejím cílem je, aby se klienti cítili co nejvíce jako doma, a pokud je to možné, třeba si splnili nějaká svá přání a sny.

Mgr. Miluše Makyčová – Diakonie ČCE - středisko Vsetín, Denní stacionář Zahrada.

Když v roce 2004 vznikalo středisko Diakonie ČCE ve Vsetíně, patřila paní Makyčová mezi jeho první zaměstnance. Posléze v pozici pedagogické pracovnice služby denního stacionáře rozdávala klientům radost, smích, naději a odhodlání nikdy se nevzdávat. Ráda s klienty zpívá za vlastního doprovodu na kytaru; speciálními cviky pro seniory s nimi procvičuje paměť. Její otevřenost pro druhé a ochota pomáhat provází paní Makyčovou také celý mimopracovní život, dobrovolnickou činností a volnočasovými aktivitami. Práci v sociální službě úplně neopustila ani po svém odchodu do důchodu.

Mgr. Věra Mikulová – Sociální služby města Kroměříže.

Mgr. Věra Mikulová pracuje v sociální oblasti od roku 1992, na různých pozicích v organizaci se podílela na zavádění standardů kvality, na projektech směřujících k transformaci služby, na edukační činnosti klientů, nastavení systému řízení kvality v sociálních službách. Ve volném čase se věnuje především rodině, četbě a má ráda přírodu. Ocenění získává paní Mikulová za celoživotní činnost a významný přínos v oblasti poskytování sociálních služeb, zejména dětem a dospělým osobám s mentálním postižením v Kroměříži.

Václava Plánková – Charita Nový Hrozenkov - Osobní asistence a pečovatelská služba.

Paní Plánková již 27 let vyjíždí za svými klienty do terénu, v jakémkoliv počasí. Musela se přizpůsobit a vyznat se v místním terénu, to je aktuálně až 30 údolí na Hornovsacku. Jedná s rozvahou, ve správné chvíli reaguje a vždy jedná kolegiálně ke svým spolupracovnicím. Kolektiv obohacuje svou trpělivostí a pozitivním naladěním. Ocenění získává paní Plánková za náročnou, mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost v terénní sociální službě, za kterou zasluhuje úctu a poděkování.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

 

21. 9. 2022

 

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-2855-foto-jiri-balat.jpg
img-2856-foto-jiri-balat.jpg
img-2857-foto-jiri-balat.jpg
img-2863-foto-jiri-balat.jpg
img-2866-foto-jiri-balat.jpg
img-2870-foto-jiri-balat.jpg
img-2871-foto-jiri-balat.jpg
img-2875-foto-jiri-balat.jpg
img-2882-foto-jiri-balat.jpg
img-2886-foto-jiri-balat.jpg
img-2890-foto-jiri-balat.jpg
img-2896-foto-jiri-balat.jpg
img-2900-foto-jiri-balat.jpg
img-2909-foto-jiri-balat.jpg
img-2917-foto-jiri-balat.jpg
img-2924-foto-jiri-balat.jpg
img-2927-foto-jiri-balat.jpg
img-2930-foto-jiri-balat.jpg
img-2944-foto-jiri-balat.jpg
img-2949-foto-jiri-balat.jpg
img-2951-foto-jiri-balat.jpg
img-2955-foto-jiri-balat.jpg
img-2965-foto-jiri-balat.jpg
img-2974-foto-jiri-balat.jpg
img-2982-foto-jiri-balat.jpg
img-2991-foto-jiri-balat.jpg
img-3000-foto-jiri-balat.jpg
img-3005-foto-jiri-balat.jpg
img-3010-foto-jiri-balat.jpg
img-3020-foto-jiri-balat.jpg
img-3027-foto-jiri-balat.jpg
img-3033-foto-jiri-balat.jpg
img-3040-foto-jiri-balat.jpg
img-3046-foto-jiri-balat.jpg
img-3048-foto-jiri-balat.jpg
img-3051-foto-jiri-balat.jpg
img-3057-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap