Kraj ocenil práci veřejných knihoven

  10.10.2013
Kraj ocenil práci veřejných knihoven

ZLÍN – Nejen odborný přístup, schopnost držet krok s moderními informačními technologiemi, ale také nápaditost při pořádání nejrůznějších kulturních akcí a stejně tak i vstřícnost, vlídnost, laskavost a ochota pracovat pro lidi i ve volném čase, i to byla kritéria, která zazněla při slavnostním ocenění veřejných knihoven i jednotlivých knihovníků. To se dnes uskutečnilo v expozici Baťova mrakodrapu ve Zlíně za účasti krajského radního pro oblast kultury Ladislava Kryštofa, ředitelky Krajské knihovny Františka Bartoše Zdeňky Friedlové, zástupců oceněných knihoven, jejich zřizovatelů i dalších osobností z oblasti kultury.

Akci připravila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s Odborem kultury Zlínského kraje s cílem upozornit na práci veřejných knihoven a jejich přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb a tím i vzdělanosti a celkové kulturnosti obyvatel.

„Chceme zavést tuto novou tradici, kterou letos pořádáme poprvé v historii Zlínského kraje. Rozhodli jsme se, že každoročně budeme oceňovat 4 knihovny a čtyři knihovníky – vzhledem k tomu, že ve Zlínském kraji máme čtyři okresy,“ uvedl radní Ladislav Kryštof.

„Odborná komise, která hodnotila práci knihoven i knihovníků, posuzovala celou řadu aspektů: vedle statistických ukazatelů jako je například procento uživatelů ve vztahu k počtu obyvatel (včetně dětí), četnost výpůjček, péče o knihovní fondy či vzhled knihoven. Zohledněny byly také mimořádné aktivity, které knihovny v jednotlivých městech a obcích organizují,“ dodal Kryštof.

Výčet činností jednotlivých knihoven a knihovníků přiblížila Jana Tomancová, vedoucí útvaru služeb Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. Řada knihoven je – jak vyplynulo z jejích slov – skutečnými středisky živé kultury ve městech i na venkově. Pořádají se v nich besedy s autory či kronikáři, literární kavárny, výtvarné dílny, „pohádkyády“ a další akce. Někteří knihovníci zase nad rámec svých povinností dělají pro čtenáře maximum třeba tím, že ochotně donášejí knížky domů starým nebo nemocným lidem.

Titul „Knihovna roku 2013 Zlínského kraje“ byl udělen Městské knihovně v Holešově (okres Kroměříž), kterou vede Bc. Irena Železná, Základní knihovně v Jablůnce (okres Vsetín) pod vedením Jany Brinčekové, Městské knihovně ve Slavičíně (okres Zlín), kterou vede Mgr. Gabriela Klabačková a Obecní knihovně ve Starém Hrozenkově (okres Uherské Hradiště) pod vedením Evženie Hillerové.

Vedle tohoto ocenění knihoven jako organizací se dostalo uznání za dlouhodobou vynikající práci také knihovníkům – jednotlivcům, a to Jaroslavu Dvouletému z Obecní knihovny v Břestku (okres Uherské Hradiště), Mgr. Jarmile Odstrčilové z Obecní knihovny v Žeranovicích (okres Kroměříž), Bc. Pavlu Zajícovi z Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm (okres Vsetín) a Anně Zapletalové z Městské knihovny ve Fryštáku (okres Zlín).

Zvláštní ocenění – mimo statut ceny – a sice za celoživotní aktivitu v oblasti knihovnictví si odnesl letos osmdesátiletý knihovník Obecní knihovny v Petrůvce Otakar Maléř.

Oceněné knihovny dostaly finanční dar – šek ve výši deseti tisíc korun na nákup knih do svých fondů – a jednotliví ocenění knihovníci byli odměněni diplomem.

Po oficiálním ceremoniálu, k jehož příjemné atmosféře přispělo vystoupení Saxofonového kvarteta ZUŠ Zlín pod vedením Jana Slavíka, byli účastníci dnešní slavnosti pozváni k prohlídce nového sídla Krajské knihovny Františka Bartoše v 14I15 Baťově institutu.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

10. 10. 2013

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela           
tisková mluvčí                                               
Krajský úřad Zlínského kraje                           
577 043 190, 731 555 161                    

 

Fotografie č. 9 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 1 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 2 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 4 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 5 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 6 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 7 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 8 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 10 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 11 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 12 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 13 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 14 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 15 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 16 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 17 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 18 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 19 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 20 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 21 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 22 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 23 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 24 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 25 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 26 (foto: Petr Zákutný)

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap