Kraj ocenil občany, kteří pečují o své blízké

  12.12.2018
Kraj ocenil občany, kteří pečují o své blízké

KROMĚŘÍŘ – V hlavní budově Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži se v úterý odpoledne uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety „Pečující osoby Zlínského kraje pro rok 2018“. V kategorii „pečující osoby“ byli oceněni Mgr. Adéla Forýtková, Anežka Jelínková a Josef Šimoník; v kategorii „pěstoun“ to byly tři manželské páry: Marie a Ivan Kupčíkovi, Irena a Pavel Drábkovi a Mgr. Dagmar a Emil Horákovi.

Všem osobně poděkoval hejtman Jiří Čunek, statutární náměstek Jiří Sukop a radní pro sociální záležitosti Michaela Blahová. Zároveň si ocenění (jednotlivci či manželské dvojice) odvezli finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun.

Hejtman Jiří Čunek vyzdvihl ochotu oceněných i nominovaných pečovat o své blízké. „Zatímco vám připadá normální postarat se o lidi v rodině, v dnešní společnosti už toto bohužel vůbec jako normální vnímáno není a většinou je tendence říkat: ´Státe, postarej se!´ Také proto je potřebné apelovat na podporu rodin a jejich soudržnosti,“ konstatoval hejtman Čunek.

„Pro mě je dnešní odpoledne velmi dojemné, zvláště nyní, kdy je umocněné dobou adventu. Lidé, kteří se nepotkají s příběhy takového altruistického nasazení pro druhé, vůbec neví, o co přichází. Těší mě, že naopak zaznívají ze strany vás – oceněných – slova uznání a poděkování pro zaměstnance sociálních odborů na úřadech, pro doprovázející organizace i pro sociální služby, pro obecní úřady a starosty – tedy poděkování na adresu všech, kdo pečujícím osobám i pěstounům pomáhají naplňovat jejich poslání,“ řekla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Svůj hold oceněným vyjádřil také statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, když řekl: „Myslím, že to nejsilnější poselství tady zaznělo: totiž že nikdo z vás nebere to, co žije, jako nutnost nebo jako oběť, ale jako obohacení vlastního života. Nic krásnějšího k tomu nelze dodat,“ řekl Jiří Sukop.

Anketu „Pečující osoby Zlínského kraje“ zavedl Zlínský kraj poprvé v roce 2017 se snahou zviditelnit a docenit společenskou důležitost péče o blízké osoby v domácím prostředí.

Krajský úřad vyzval veřejnost k zasílání nominací, kterých bylo doručeno celkem 10. Komise, která se seznámila s detailními příběhy navržených, potom vybrala tři adepty v každé kategorii. I ostatní nominovaní byli pozváni na slavnostní setkání, odkud si odnesli pamětní list a pozornost Zlínského kraje.

Na organizačním zajištění akce se podíleli jak pracovníci Odboru sociálních věcí krajského úřadu, tak i dvě krajské školy: Střední pedagogická škola v Kroměříži a Střední škola gastronomie a obchodu Zlín.

 

Příběhy oceněných:

Paní Adéla Forýtková pečuje po dobu 10 let společně se svým manželem Jaroslavem Forýtkem o těžce postiženou dceru Aničku. Rodičům pomáhá s péčí Charita Kroměříž a Anička navštěvuje ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury. Do péče se zapojuje celá rodina, přátelé, prarodiče, sestřička Natálka. Paní Forýtková bere péči o dceru jako dar - díky ní poznali spoustu skvělých lidí, vyrostli s manželem v manželské lásce, v přijetí věcí takových jaké jsou, v pokoře a trpělivosti, v duchovním růstu. Anička upravila celé rodině žebříček hodnot.

Paní Anežka Jelínková se ve svých 78 letech již 56 let příkladně stará o svou těžce postiženou dceru Anežku. Zřejmě nejtěžší období zažila v průběhu 90. let - starost o celkem 5 dětí, brzké úmrtí manžela a těžké a nezvratné postižení nejstarší dcery. Jakmile byly děti samostatné, nastoupila paní Jelínková do zaměstnání. Tehdy se zapojila do péče o Anežku celá rodina, nebo si ji brala s sebou do práce. Nyní využívá i služeb místního stacionáře provozovaného Charitou Valašské Klobouky. Regeneraci sil jí také zajišťuje letní pobyt u dcery a zetě na Jižní Moravě. V péči o dceru bere nejen jako starost, ale také jako dar a velké životní ponaučení, pomáhá jí její optimismus a víra.

Poté, co byla manželce pana Josefa Šimoníka diagnostikována závažná choroba, změnil se náruživému zahrádkáři doslova celý život. Péči o nemocnou ženu považuje za normální věc. Zařídil rekonstrukci koupelny, dokázal zajít na nákup, uvařit, objednat si obědy ze školní jídelny, pere sám. Když mu bylo nejhůř, poprosil o pomoc děti nebo sousedy a on si mezitím vyčistil hlavu u citrusů. Od podzimu r. 2017 využívá služeb Charity Slavičín, jejíž pracovnice potvrzují, že muž pečující v domácím prostředí o nemocnou manželku je velmi vzácný úkaz. Navrhovatelé této nominace chtějí použít příběh p. Josefa jako pozitivní vzor dalším manželům, jako důkaz, že to zvládne normální chlap z vesnice.

Do pěstounské péče přijali manželé Irena a Pavel Drábkovi po odrostení obou biologických synů 3 děti - sourozence. Oba manželé začali rozvíjet sociální dovednosti, poskytli dětem lásku, klidné a harmonické domácí prostředí, všestranné vzdělání. Děti udělaly neuvěřitelný pokrok, jsou samostatné, socializované a šťastné. Pomocí je jim velká a fungující rodina, kdy pomáhají babičky i vlastní děti. Pan Pavel nabírá energii několikrát ročně na výšlapech do slovenských hor, paní Irena relaxuje většinou u práce s kůží nebo v místním klubu žen.

Manželé Dagmar a Emil Horákovi v době, kdy měli své tři děti, a paní Horáková dokončovala dálkové studium na vysoké škole, zvažovali, jak by smysluplně naplnit své životy. Postupně přijali do své péče šest dětí. Dospělé, samostatně žijící děti svým rodičům vypomáhají s výchovou ostatních děti, většina z nich pracuje v pomáhajících profesích. I přes náročnost výchovy, nutnost spolupráce s různými odborníky, náročnou pěstounskou péči Horákovi zabezpečují a vykonávají zodpovědně, každé dítě vnímají jako jedinečnou osobnost.

Manželé Marie a Ivan Kupčíkovi vychovávali své 3 děti. V létě roku 2013 byli postaveni před rozhodnutí postarat se o tři děvčata v rámci příbuzenských vztahů. Zvládli to skvěle. Rodina žije aktivním společenským životem, spoluorganizuje různé akce, jezdí na výlety, koncerty. Pěstounka děvčata zapojuje do domácích prací, vede je k praktickým činnostem. Celkově je v rodině dobrá nálada, humor, potřebný nadhled a láska ke všem členům domácnosti.

 

Zpracovala: Helena Mráčková (s využitím podkladů Odboru sociálních věcí KÚZK)

 

12. 12. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

-mg-7835-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7866-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7876-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7893-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7898-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7919-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7930-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7950-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7958-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7963-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7977-foto-jiri-balat.jpg
-mg-7986-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8002-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8007-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8023-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8050-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8069-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8081-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8090-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8094-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.