Kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky roku 2021

  7.10.2021
Kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky roku 2021

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nejlepší knihovny a knihovníky letošního roku ocenil ve středu 6. října Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Ocenění za vynikající práci a přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb obdržely čtyři knihovny a čtyři knihovnice. Slavnostního ceremoniálu se účastnil také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

„V našem kraji funguje 390 knihoven, z toho je víc než 250 malých neprofesionálních, z nichž komise vybrala pro ocenění čtyři veřejné knihovny, jednu knihovnu z každého okresu a čtyři knihovníky. Ocenění má upozornit na činnost knihoven, která nespočívá v pouhém půjčování knih, ale mnohdy má přesah i do kulturního života v obcích,“ uvedla radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast kultury a školství.

Ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ roku 2021 získaly:
Městská knihovna v Hulíně (knihovna titul získala již podruhé): https://www.knihovnahulin.cz/
Místní knihovna v Babicích: http://knihovna.babice.eu/
Místní knihovna ve Velkých Karlovicích: https://velkekarlovice.knihovna.cz/
Místní knihovna ve Veselé: https://knihovnavesela.webk.cz/

Z nominovaných osob ocenění „Knihovník Zlínského kraje“ roku 2021 obdržely:
Marie Poláčková, Obecní knihovna v Podhradní Lhotě (https://podhradnilhota.webk.cz/)
Ivana Bičanová, Místní knihovna v Babicích (http://knihovna.babice.eu/)
Jarmila Křenková, Obecní knihovna Bystřička (https://www.bystricka.knihovna.cz/)
Jarmila Buchwaldková, Obecní knihovna Provodov (https://provodov.knihovna.cz/)

Knihovny i jednotlivce mohli na ocenění nominovat občané ČR starší 18 let, odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven. Celkem bylo přijato 16 nominací. Při hodnocení byla posuzována práce knihoven v letech 2019 a 2020 a komise navštívila knihovny, aby posoudila jejich vzhled a knihovní fond.

Všechny oceněné knihovnice mají společné to, že pracují nad rámec svých povinností, což se projevilo i v období pandemie mimořádnými aktivitami knihoven. Knihovníci si vytvářejí své vlastní metody, jak přilákat další čtenáře, nezapomínají se vzdělávat a především svou práci vykonávají s velkým zaujetím.

Tento rok je hlavním tématem knihoven udržitelnost. Vychází z Cílů udržitelného rozvoje, které byly formulovány Organizací spojených národů a mnohé zahraniční knihovny i mezinárodní knihovnické iniciativy již vzaly tento koncept za svůj. „Přeji i našim knihovnám, aby se jim v dalších letech dařilo zdůraznit a prohloubit svou nezastupitelnou společenskou roli při plnění cílů udržitelného rozvoje,“ doplnila radní Zuzana Fišerová.

 

Zpracovala: Adéla Čuříková

7. 10. 2021

 

 

 

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

 

img-1956-foto-jiri-balat.jpg
img-1960-foto-jiri-balat.jpg
img-1971-foto-jiri-balat.jpg
img-1979-foto-jiri-balat.jpg
img-1982-foto-jiri-balat.jpg
img-1989-foto-jiri-balat.jpg
img-1952-foto-jiri-balat.jpg
img-1996-foto-jiri-balat.jpg
img-1999-foto-jiri-balat.jpg
img-2017-foto-jiri-balat.jpg
img-2032-foto-jiri-balat.jpg
img-2034-foto-jiri-balat.jpg
img-2040-foto-jiri-balat.jpg
img-2043-foto-jiri-balat.jpg
img-2055-foto-jiri-balat.jpg
img-2066-foto-jiri-balat.jpg
img-2069-foto-jiri-balat.jpg
img-2073-foto-jiri-balat.jpg
img-2081-foto-jiri-balat.jpg
img-2095-foto-jiri-balat.jpg
img-2107-foto-jiri-balat.jpg
img-2111-foto-jiri-balat.jpg
img-2119-foto-jiri-balat.jpg
img-2121-foto-jiri-balat.jpg
img-2138-foto-jiri-balat.jpg
img-2146-foto-jiri-balat.jpg
img-2143-foto-jiri-balat.jpg
img-2147-foto-jiri-balat.jpg
img-2152-foto-jiri-balat.jpg
img-2158-foto-jiri-balat.jpg
img-2163-foto-jiri-balat.jpg
img-2170-foto-jiri-balat.jpg
img-2175-foto-jiri-balat.jpg
img-2182-foto-jiri-balat.jpg
img-2191-foto-jiri-balat.jpg
img-2199-foto-jiri-balat.jpg
img-2208-foto-jiri-balat.jpg
img-2215-foto-jiri-balat.jpg
img-2222-foto-jiri-balat.jpg
img-2228-foto-jiri-balat.jpg
img-2236-foto-jiri-balat.jpg
img-2241-foto-jiri-balat.jpg
img-2250-foto-jiri-balat.jpg
img-2252-foto-jiri-balat.jpg
img-2259-foto-jiri-balat.jpg
img-2265-foto-jiri-balat.jpg
img-2267-foto-jiri-balat.jpg
img-2272-foto-jiri-balat.jpg
img-2284-foto-jiri-balat.jpg
img-2290-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky