Kraj ocenil dobrovolníky pracující s mládeží

  12.12.2017
Kraj ocenil dobrovolníky pracující s mládeží

VSETÍN – Dvacet dobrovolníků, kteří se minimálně sedm let bez nároku na odměnu věnují dětem a mládeži jako trenéři či vedoucí různých oddílů, ocenil dnes ve Vsetíně hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s dalšími členy krajské rady, statutárním náměstkem Jiřím Sukopem a radními Michaelou Blahovou a Miroslavem Kašným. Slavnostního ceremoniálu v Mramorovém sále zámku se účastnil také starosta města Vsetín Jiří Růžička i starostové měst a obcí, kteří často navrhovali na ocenění jednotlivé osobnosti.

Na základě výzvy Zlínského kraje zveřejněné v médiích a na internetu bylo na Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu doručeno 42 nominací z různých zájmových oblastí, jakými jsou sport, kultura, volnočasové oddíly (junák, pionýr, včelaři, rybáři, hasiči atd.).

Po vyhodnocení návrhů výběrovou komisí a následném schválení krajskou radou byli oceněni:

 

Bc. Radomír Bačo

Pan Bc. Radomír Bačo se v roce 1996 stal členem Orla ve Valašských Kloboukách, kde působí dodnes, od roku 2008 již jako starosta. Od samého začátku se v organizaci podílí na výchově dětí. Snaží se o různorodost tréninků v různém prostředí a lokalit. Děti se pravidelně účastní závodů v atletice, běhu, závodů v horské cyklistice, triatlonu, plavání, běhu na lyžích, atd. Ve spolupráci s kolegou pořádají pravidelně jednou týdně schůzky, o víkendech se účastní závodů.  V posledních dvou letech pracuje také jako asistent trenéra plavání pro děti na prvním stupni ZŠ. Pan Radomír Bačo se aktivně podílí na vzniku nových sportovních akcí. Obnovuje závody horských kol a s tím spojený sedmidílný seriál závodů horských kol. V rámci publikační činnosti vydává články ke sportovním akcím pořádaných orelskou jednotou. Společně s kolegou přednáší o problematice běhu na lyžích.

Navrhovatel: Město Valašské Klobouky – Eliška Olšáková, starostka

 

Mgr. Eva Borovičková

Paní Mgr. Eva Borovičková se věnuje práci s dětmi v Zašové více než 20 let. Na její nominaci za obec Zašová se shodlo více lidí z různých spolků. Nejobětavější kus práce odvádí jako vedoucí farního společenství dětí a mládeže při Římskokatolické farnosti Zašová. Pravidelně každý pátek se schází děti a mladí ve věku od 6 do 25 let. Paní Borovičková vede mladé také k divadlu. Divadelní představení píše většinou sama, stejně jako texty písní. Pravidelně vystupují také na Dnech dobré vůle na Velehradě. Nedílnou součástí její dobrovolnické činnosti je pořádání letních táborů. Společenství, které vede, opravilo společnými silami sakrální památku  - kapličku sv. Alžběty v Zašové. Paní Mgr. Eva Borovičková se věnuje všem dětem bez rozdílu. Je vnímavá, citlivá a je velkou oporou i pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí či chudších rodin. Paní Borovičková byla také nominována k ocenění v roce 2015.

Navrhovatel: Obec Zašová. Bc. Jiljí Kubrický – starosta obce

 

 

Cyril Bureš

Pan Cyril Bureš je profesí pedagog. Společně s Věrou Holubovou založil v roce 1972 dětský folklorní soubor „Radovánek“. Je dlouholetým primášem cimbálové muziky „Radovan“ z Napajedel a cimbálové muziky Josefa Černíka ze Zlína. Pro soubor Radovánek připravuje veškerý notový materiál, který do nedávna připravoval také pro soubor Radovan. Vychoval celou řadu hudebníků z Napajedel a okolí. Je vášnivým sběratelem lidových písní a lidové slovesnosti. V 50. a 60. letech 20. století se podílel na národopisných sběrech. V roce 1988 pomáhal připravovat zpěvník. S cimbálovou muzikou také nahrál několik nosičů. V posledních letech působí jako umělecký vedoucí v mužském sboru Chlapčiska ze Spytihněvi. Několik let pracoval v protidrogové komisi při 2. Základní škole v Napajedlích. „pan Cyril Bureš je zpěvákem lidových písniček, lidovým vypravěčem, skvělým a ochotným člověkem.“

Navrhovatel: Klub kultury Napajedla, p. o. – Kateřina Barešová

 

 

Pavlína Crhová

Paní Pavlína Crhová vykonává činnost trenérky v oddílu gymnastiky ve Valašském Meziříčí od roku 1990, tedy přes 25 let. Společně s Petrem Bílkem z Hulína a Jaroslav Lorenzem z Přerova založili v roce 2012 Český svaz gymnastických sportů. Cílem svazu je podporovat menší gymnastické oddíly vznikající jako zájmové kroužky. Pro tyto zájmové kroužky pořádají trenérské kurzy a kurzy rozhodčích. Působí jako trenérka Letního výcvikového tábora gymnastů z celé republiky. Tábor má jíž 55-ti letou tradici a 20 let vede paní Crhová kroniku tábora. Již 2 roky vykonává gymnastickou průpravu v tanečním kroužku Aneri a 8 let vede dětskou gymnastiku ve Stříteži nad Bečvou. Český olympijský výbor ocenil v roce 2015 paní Pavlínu Crhovou cenou „Trenér roku“.

Navrhovatel: Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy – Mgr. Petr Pavlůsek – ředitel školy

 

Martina Franková a Vladimíra Norková

Nominované paní Vladimíra Norková a Martina Franková jsou členkami SDH Koryčany. Město Koryčany navrhuje obě ženy za svou více jak 20-ti letou obětavou činnost v SDH. Obě ženy se dlouhodobě věnují práci s dětmi. Pravidelně se po celý rok s dětmi schází každé pondělí na schůzkách, kde pro děti připravují program. Každoročně připravují i letní tábor pro děti.  Obě navrhované se zapojují do kulturního dění ve městě, účastní se organizací různých kulturních a společenských akcí např. Slavnosti ohňů Beltine.  „Paní Vladimíra Norková a Martina Franková jsou obětavé a velmi oblíbené jak u dětí tak i kolegů.“ Paní Vladimíra Norková i Martina Franková za svou činnost byly nominované také v roce 2011.

Navrhovatel: Město Koryčany, Ilona Vybíralová – knihovnice

 

 

Mgr. Pavel Horák

V roce 1997 se pan Mgr. Pavel Horák začal věnovat práci s dětmi a mládeží v Uherském Brodě a Luhačovicích v 73. oddílu Klubu Pathfinder. Od roku 2000 jeho činnost pokračuje v Napajedlích a následně ve Žlutavě ve 112. oddílu Sovy Klubu Pathfinder. V roce 2013 převzal vedení žlutavského oddílu, kde připravuje pro své svěřence aktivity skautského charakteru. Jedná se především o pravidelné schůzky, víkendové akce, sportovní aktivity s dalšími oddíly. Dále pan Pavel Horák zajišťuje pořádání letních táborů a organizuje víkendové akce ve Žlutavě. Učí děti získat dovednosti např. v oblasti zálesáctví, dovednosti uzlování, orientace v terénu, atd. Podílí se také na organizaci akcí pro veřejnost, např. „Zpívání koled u vánočního stromu“, živé jesličky, vystoupení pro seniory, atd. Pan Mgr. Pavel Horák, byl také nominován k ocenění v roce 2015.

Navrhovatel: Obec Žlutava – Ing. Stanislav Kolář – starosta obce

 

 

Alena Ježová

Paní Alena Ježová je od roku 1994 členka TJ Jiskra Otrokovice, oddílu Sport pro všechny. V roce 2000 absolvovala cvičitelský kurz všeobecné gymnastiky. V roce 2001 získala osvědčení o absolvování přípravy pracovníků pracujících s dětmi a mládeží. Od roku 2001 je paní Alena Ježová vedoucí dětských táborů a sportovních soustředění. V roce 2006 získala ocenění od Města Otrokovice v kategorii Nejlepší trenér roku 2006. Organizačně se podílí na zabezpečování akcí pro veřejnost jako např. Tradiční ples, karnevaly, ukončení školního roku, atd. Je hlavní pořadatelkou Mezinárodní přehlídky pohybových skladeb Otrokovice. V roce 2013 získala ocenění Města Otrokovice Pracovník volnočasových aktivit. Od roku 2016 je hlavní koordinátorkou nového projektu Fit Koloběh Otrokovice. „Paní Alena Ježová se věnuje zejména cvičení rodičů a dětí, předškolních dětí a žactva. Tím vytváří zdravé sociální prostředí pro děti z ohrožených sociálních skupin, ale i pro jejich rodiče.

Navrhovatel: Město Otrokovice – Libuše Škrabalová – předsedkyně komise školství a kultury

 

Jiřina Láníková

Paní Jiřina Láníková je trenérkou gymnastiky. Mládeži se věnovala nejen v době pravidelných tréninků a účastí na závodech, ale také pořádáním letních výcvikových táborů, dětských karnevalů, výletů a dalších akcí. Po roce 1990 se aktivně zapojila do obnovení TJ Sokol, kde jako členka výboru působí dodnes. I přes svůj věk se zúčastňuje všech sletů, nejen jako trenérka dětí, ale také jako cvičenka. „Svým zodpovědným a aktivním přístupem je vzorem mladým gymnastkám i ostatním trenérům oddílů.

Navrhovatel: T. J. Sokol Holešov – Irena Smrčková - starostka

 

 

Ing. Ivo Lorenc

Po ukončení závodní kariéry v plavání Pan Ivo Lorenc začal v roce 1989 působit jako trenér v potápěčském klubu NEMO ve Zlíně. Mezi největší trenérské úspěchy patří čtyřnásobná mistryně světa v distančním plavání s ploutvemi Hana Vykoukalová. Kamil Maršálek úspěšný reprezentant ve sprinterských tratích ploutvového plavání, v neposlední řadě mistryně světa ve freedivingu Jarmila Slovenčíková. Vynikajících výsledků dosáhli i svěřenci nejmladší generace závodníků NEMO Zlín. Kryštof Bursa a Jana Jánská na závodech Evropských nadějí v ploutvovém plavání získali z devíti startů devět zlatých medailí. Dále je pan Lorenc i spolutvůrce programů na zpracování výsledků závodů. „Jeho profesionálního a zároveň i kamarádského přístupu si cenní nejen jeho svěřenci, ale i ostatní členové klubu.“

Navrhovatel: Petr Polišenský – předseda

 

 

Miroslav Mahdal

O trenérskou činnost se pan Mahdal začal zajímat již v 15 letech, kdy byl po úraze na 6 měsíců upoután na kolečkové křeslo. V 19 letech absolvoval trenérské kurzy, které zakončil získáním trenérské licence.  Věnuje se volejbalu v žákovské kategorii a přípravce žákyň. Trenérství se věnuje bezmála 13 let.  Kromě tréninků organizuje pravidelné turnaje. Se svěřenci se účastní turnajů jak v České republice, tak i v zahraničí (Rakousko, Německo). V rámci fyzické přípravy probíhá každoročně letní soustředění, tento rok již 12. ročník. V průběhu roku bývají konané další kratší soustředění. Fyzickou přípravu podporuje také organizováním výšlapů na kolech nebo túrami. „Za dobu trénování se naučil, že každý sportovec je jedinečný a potřebuje individuální přístup i když se jedná o kolektivní sport.“ Pan Miroslav Mahdal byl na ocenění také nominován v roce 2007.

Navrhovatel: Obec Nivnice – Ing. Kománková – místostarostka obce

 

 

Jaroslav Minařík

Pan Jaroslav Minařík pracuje ve své volném čase ve Středisku volného času Klubko Staré Město od jeho založení v roce 1981, tedy 36 let. Je jediný pedagogický pracovník, který v této organizaci aktivně pracuje od jejího založení. Pan Jaroslav Minařík vede pravidelný kroužek Leteckých modelářů. Kroužek navštěvují chlapci ve věku od 8 do 11 let, každý týden 2 hodiny. Se svými svěřenci organizuje a účastní se modelářských soutěží a ve středisku napomáhá s dalšími aktivitami pro veřejnost. Ačkoli kroužek není módní záležitostí, je stálicí organizace a prošlo jim několik set dětí.  „Pan Minařík je skromný a nenápadný člověk. Svým klidným a trpělivým přístupem jde svým svěřencům příkladem.“

Navrhovatel: Josef Bazala, Město Staré Město – starosta

 

 

Mgr. Marta Polášková

Svou dobrovolnickou činnosti v rámci volnočasových aktivit započala v roce 1994. Přidala se do týmu, který zakládal novou tradici „Dětský folklorní festival“. Tradici, kde se setkávají děti, národy i kultury. Dnes se festival řadí mezi nejvýznamnější dětské festivaly u nás. Ze světového pohledu je označován jako nejpůsobivější a nejotevřenější festival v České republice. Světové valné shromáždění CIOFF (mezinárodní. Rada organizací folkl. festivalů a lidových umění) přijalo tento festival mezi své členy. „Dnes se již nedá spočítat, kolik volného času strávila jeho přípravou, sháněním finančních prostředků či jeho organizačním zajištěním.“ Své místo zde mají i děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, dětských domovů, či ústavů.

Navrhovatel: Miroslav Kovařík – předseda MAS Buchlov, z.s.

 

 

Bc. Antonín Strnad

Profesně pan Antonín Strnad pracuje jako ředitel Domu dětí a mládeže v Brumově – Bylnici, je spoluzakladatel skautského střediska, které spadá pod organizaci Junák – český skaut, z.s. Se skupinou kamarádů založili nejprve skautský oddíl a po té i celé středisko. Nejprve vykonával funkci vedoucího oddílu a později vedoucí střediska, které se věnuje bezmála 27 let. Během svého působení vykonával vůdce oddílu, rádce družiny, vedoucí tábora, hospodáře, člena revizní komise, řídil rekonstrukci Skautského sálu. V letech 2004-2013 působil jako místopředseda okresní rady Junák. Střediskem prošlo více jak 3 000 dětí. Často jsou to děti i ze sociálních rodin nebo zdravotně znevýhodněné.“ Ve městě a v blízkém okolí je považován za člověka schopného, ochotného. Patří k lidem, kteří jsou dobrým příkladem člověka, který nezahálí a dobrovolně se podílí na výchově a rozvoji osobnosti dětí.

Navrhovatel: Junák – český skaut, z.s. – Brumov – Bylnice, Mgr. Eva Strnková – zástupce ved. střediska

 

 

Ing. Petr Šamša

Od roku 2008 pracuje pan Ing. Petr Šamša jako vedoucí oddílu mladých hasičů při SDH Žlutava. Dětem se věnuje 2x týdně při pravidelných schůzkách. Program schůzek obohacuje o besedy s rodáky, včelaři, myslivci, apod. Svěřenci pana Petra Šamši se pravidelně zúčastňují soutěží Plamen, Závodů požární všestrannosti a soutěží v uzlování, které pořádají okolní SDH. Od roku 2015 organizují hasiči soutěž „Žlutavská uzlovačka. Soutěž organizačně zajišťuje pan Šamša. V roce 2012 zorganizoval pan Šamša exkurzi do německého Hassfurtu. Zde se mladí hasiči mohli seznámit s činností místních hasičů. O průběhu pobytu v Německu informoval článek ve Zlínském deníku. V roce 2015 byl navrhovaný zvolen do Okresní odborové rady mládeže při Okresním sdružení hasičů Zlín. V roce 2016 se podílel na zajišťování projektu „Junior univerzita“. Každoročně organizuje Novoroční vycházku na Kudlovskou dolinu pro děti a jejich rodiče.“ Seznamuje děti nejen s dovednostmi v požární oblasti, ale také je vede k základům slušného chování, společenské výchovy, k lásce k přírodě a ke své obci.“ Pan Šamša byl také nominován k ocenění v roce 2015.

Navrhovatel: Obec Žlutava – Ing. Stanislav Kolář – starosta

 

 

Marie Šedá

Paní Marie Šedá se od mládí věnuje zpěvu a folkloru. Zpívala v pěveckém sboru Pramínek, se kterým se účastnila vystoupení a pěveckých soutěží. V letech 1992-1993, a poté od roku 2008 vede dětský folklorní soubor Soláněk. Soubor pod vedením paní Marie Šedé se účastní řady tradičních akcí, jako jsou Kácení máje, Sečení lúk, Dožínky, Posezení u Cimbálu, Mikulášský jarmark a dalších akcí souvisejících s programem Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Paní Marie Šedá se společně se souborem účastní také soutěží dětských folklorních souborů. V roce 2011 reprezentoval soubor Soláněk Českou republiku na Jarním festivalu v německém Fürstenwalde a v roce 2012 na folklorním festivalu v německém Tiengenu. „Paní Marie Šedá ač nemá pedagogické vzdělání, svým přístupem dokazuje, že umí vést dětí k lásce k folkloru a valašským tradicím.“

Navrhovatel: Obec Hutisko-Solanec, Ing. Vladimír Petružela – starosta obce

 

Margita Tyroltová

Paní Margita Tyroltová je profesí vychovatelka na DDM v Bojkovicích. Od roku 1998 vykonává funkci ředitelky na DDM Bojkovice. Nejprve vedla fotografický kroužek, nad rámec svých pracovních povinností trávila čas s dětmi v přírodě a společně vyčkávali na zajímavé momenty k vyfotografování. Postupem začala paní Margita, také za podpory své rodiny, pořádat víkendové soustředění a tábory. Nejúspěšnější akce jsou např. Světluška, Drakiáda, Mikulášská družina pro město Bojkovice, Karneval, Pohádkový les, Velikonoční zdobení náměstí a mnohé další. „Z řad dětí a mládeže, rodičů i široké veřejnosti se těší velké oblibě, pozitivním referencím a napomáhá při využití volného času dětí a mládeže jako prevence rizikového chování. V roce 2015 byla oceněna na celorepublikovém semináři DDM.

Navrhovatel: Město Bojkovice, Mgr. Petr Viceník – starosta města

 

 

 

Magda Vaclová

Paní Magda Vaclová je aktivní členkou TJ Jiskra Otrokovice, oddíl SPV. Od mládí provozovala sportovní gymnastiku a turistiku. V letech 1996 – 1998 do současnosti vykonává funkci jako předsedkyně oddílu TJ Jiskra Otrokovice, oddílu sport pro všechny. Dlouhá léta vedla oddíl žactva a dorostu. Postupem času se zdokonalovala na různých seminářích. Nyní je cvičitelkou zdravotního cvičení. Vede hodiny zdravotního cvičení pro děti a dospělé. V rámci působení se podílí na pořádání různých akcí jako např. Tradiční ples, karnevaly, Mezinárodní přehlídky pohybových skladeb, atd. „Svým nadšením a obětavostí přivedla ke sportu a zapojení do dění v Otrokovicích mnoho dětí z různého sociálního prostředí.“ V roce 2014 byla oceněna Městem Otrokovice „ Cenou za celoživotní práci a dlouhodobý přínos pro otrokovický sport.“

Navrhovatel: Město Otrokovice – Libuše Škrabalová – předsedkyně komise školství a kultury

 

 

Antonín Vaštík

Pan Antonín Vaštík vykonává trenérskou činnost ve Sportovně střeleckém klubu od roku 1994. Tréninky probíhají 2x do týdne. Trénink střelby je rozdělen na dvě sezony, duben – září probíhá trénink sportovní střelby v malorážné pušce, říjen – březen trénink ve vzduchové pušce. Každou sezonu je plánovaná účasti na přibližně 12-ti závodech, které probíhají o víkendech. Kromě trénování dětí a mládeže se věnuje pan Antonín Vaštík také individuální konzultaci a tréninku mužů a žen v klubu. Pravidelně se účastní závodů v kategorii 12 – 20 let, kdy vrcholem je Mistroství republiky. V letním období se účastní Českého poháru talentované mládeže a po nominaci Finále poháru mládeže a následně Mistroství v malorážné pušce. Pan Antonín Vaštík byl 2x nominován (v roce 2005 a 2009) na ocenění dobrovolného pracovníka.

Navrhovatel: Obec Nivnice – Ing. Marie Kománková – místostarostka obce

 

 

Mgr. Blanka Zábojníková

Paní Blanka Zábojníková je zakladatelkou „Tanečního souboru Botík, z.s.“ Soubor byl založen v roce 1993, jako dětský folklorní soubor. „Botík“ funguje 25 let a prošly jim desítky dětí, některé zůstaly až do své dospělosti. Proto je soubor rozdělen na několik skupin dle věku. „Taneční soubor Botík, z.s.“ má v současné době přibližně 90 členů. V rámci projektu „Zachování kulturního dědictví a tradic v naší obci a okolí“ založila nominovaná půjčovnu lidových krojů, která je hojně využívaná. S dětmi a jejich rodiči podporuje paní Zábojníková další aktivitu, a to „Adopci na dálku“, kdy od roku 2010 podporují indickou holčičku MARY. „Paní Mgr. Blanku Zábojníkovou nominujeme na ocenění za její dlouholetou dobrovolnickou práci s dětmi a mládeží. Snaží se zachovat a předat dalším generacím hodnoty jako je úcta k lidovým zvykům, ke kroji, písni a tanci.“

Navrhovatel: Obec Březolupy – Ing. Petr Kukla – starosta

 

 

12. 12. 2017

 

Další informace:
Renata Janečková       
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161                                

 

 

 

Dokumenty ke stažení

.zip Foto ke stažení 51059,04 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.