Kraj je připraven čerpat peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury

  24.3.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 160 milionů korun poskytne Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Zlínskému kaji na silnice II. a III. třídy v jeho vlastnictví. Krajští radní na svém pondělním zasedání schválili rozpis akcí, které by ze SFDI mohly být spolufinancovány. Tento seznam zahrnuje celkem 31 akcí v celkové hodnotě 273 milionů korun, z čehož je 16 investičního a 15 neinvestičního charakteru. Jedenáct z nich již bylo zpracováno do podoby investičního záměru, jejichž realizaci radní schválili.   

„Jako kraj jsme v současnosti připraveni vyčerpat na investice do našich silnic nejen oněch 160 milionů korun, ale mnohem vyšší částku,“ uvedl Jaroslav Kučera a reagoval tak na nedávná slova ministra doprava Daniela Ťoka o tom, že kraje jsou liknavé v čerpání prostředků ze SFDI na opravu silnic. Zlínský kraj je připraven zahájit první stavby letos v dubnu či květnu.

U oprav a investic do silničních komunikací může dosáhnout výše dotace ze SFDI do výše 85 %, u mostů dokonce do výše 95 % nákladů.

Schválené investiční záměry k předložení do SFDI

Silnice III/4223: Břestek – Rekonstrukce části silnice III/4223 v průjezdním úseku obce Břestek. Začátek úseku je za křižovatkou silnic III/4222 a III/4223 v celkové délce 491 m.

Silnice III/49026: Březůvky, mostní objekt – Přestavba havarijního propustku v obci Březůvky na kapacitní mostní objekt.

Silnice III/4956: Boršice u Blatnice, most ev. č. 4956-2 – Rekonstrukce nosné konstrukce mostu, včetně křídel a příslušenství, sanace spodní stavby a zvýšení průtočnosti mostního profilu včetně rezervy.

Silnice III/49516: Bojkovice, průjezdní úsek – Rekonstrukce části silnice III/49516 (ulice Komenského) v průjezdním úseku města Bojkovice v délce 330 m. Začátek úseku je za železničním přejezdem a konec je u značky označující konec obce ve směru na Krhov.

Silnice II/490: Zlín-Kostelec, most ev. č. 490-011 – Stavební úprava mostu ev. č. 490-011 v km 1,580 u Fryštácké přehrady, s cílem zvýšení zatížitelnosti stávajícího mostu.

Silnice II/489: Držková, most ev. č. 489-009 – Přestavba mostní konstrukce, nosná konstrukce a mostní svršek stávajícího mostu budou odstraněny, spodní stavba mostu (opěry a křídla) bude zachována. 

Silnice III/4332: Záříčí, most ev. č. 4349-2 – Přestavba stávajícího mostního objektu na nový mostní objekt v místě stávajícího mostu v obci Záříčí.

Silnice III/4942: Újezd, mostní objekt – Kompletní přestavba stávajícího propustku mezi obcemi Vysoké Pole a Újezd, silnicí III/4942, na nový mostní objekt, včetně napojení na navazující úseky silnice.

Silnice III/48611: Rožnov pod Radhoštěm, ulice Palackého, 2. část – Rekonstrukce stávající silnice III/48611 v délce 141 m s úpravou šířky vozovky na jednotnou šířku.

Silnice III/49010: Tučapy–Prusinovice, opěrná zeď – Sanace svahu silničního tělesa silnice č. III/49010, pomocí tížní opěrné zdi. Tato bude situována podél silnice III/49010 a zároveň podél Rymického potoka.

Silnice II/490, III/49023: Doubravy, křižovatka – Úprava stávající křižovatky silnic II/490, III/49720 a III/49023 v obci Doubravy. Bude se jednat o dopravní usměrnění, obnovu obrusné vrstvy se sanací prokopírovaných trhlin a obnovu odvodnění vozovky.

 

Zpracoval: Jan Vandík

24. 3. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap