Kraj dá v roce 2016 menším obcím na BESIP jeden a půl milionu korun

  9.12.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – Program BESIP Zlínského kraje pro příští rok schválila krajská rada a společně s ním také výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory a vzorový formulář žádosti. Jedná se o jednoletý program, v jehož rámci si o podporu budou moci zažádat obce Zlínského kraje do 5 tisíc obyvatel. Počítá se s rozdělením 1,530 milionu korun. 

Program bude realizován ve dvou dotačních titulech První z nich bude zaměřen na zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti v obcích Zlínského kraje, druhý na zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích Zlínského kraje pomocí dopravně inženýrských opatření. Těmi se rozumějí například zpomalovací ostrůvky při vjezdech do obcí, ostrůvky usměrňující dopravu v průtazích obcí nebo opticko-psychologické brzdy na vozovce.

„Od tohoto programu si slibujeme zlepšení viditelnosti chodců pro ostatní účastníky silničního provozu, snížení nehodovosti, počtu úmrtí a těžkých zranění na přechodech pro chodce i pozemních komunikacích a také zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí na pozemních komunikacích formou dopravně inženýrských opatření,“ uvedl krajský radní pro dopravu Jaroslav Kučera.

U prvního dotačního titulu (přechody) bude možno získat dotaci v rozmezí od 40 do 80 tisíc korun, u druhého dotačního titulu dotace v rozmezí od 80 do 150 tisíc korun. V obou případech bude míra podpory činit 50 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Výzva bude zveřejněna 19. ledna 2016 a podávat žádosti bude možno do 19. února 2016, 12:00 hodin.

 

Zpracoval: Jan Vandík 

9. 12. 2015

Další informace:

Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.