Kraj chce více než 100 miliony podpořit služby sociální rehabilitace

  20.8.2019
Kraj chce více než 100 miliony podpořit služby sociální rehabilitace

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dotační program na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji pro rok 2020 schválili krajští. Kraj v něm má pro příští rok připraveno více než 48 milionů korun pro poskytovatele vybraných terénních a ambulantních služeb, které jsou zaměřeny na podporu integrace osob se zdravotním postižením do běžného života. Program vychází z dvouletého projektu pro období let 2020-2021, v němž má kraj na podporu sociální rehabilitace vyčleněno více než 100 milionů korun.

„Služby sociální rehabilitace považujeme za velmi potřebné, a proto je chceme maximálně podporovat.  Jsou to služby, které pomáhají osobám se zdravotním postižením řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Vedou je k samostatnosti a soběstačnosti a napomáhají jim tak ke vstupu, případně návratu na trh práce. Jejich součástí jsou i nácviky dovedností ke zvládání úkonů běžného života, díky nimž mohou tyto osoby žít v přirozeném prostředí. Týká se to především osob odcházejících z pobytových zařízení, ale i osob, které se osamostatňují," uvedla radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Podávání žádostí o dotaci pro rok 2020 bude probíhat přes webovou aplikaci KISSoS, a to od 24. září do 27. září 2019 včetně. Více informací o programu bude možno najít na webových stránkách Zlínského kraje, v sekci Dotace.

V rámci dvouletého projektu s názvem „Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji" má kraj na podporu sociální rehabilitace vyčleněno celkem 105,6 milionu korun, z čehož 95 % pokryje dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Zpracoval: Jan Vandík

20. 8. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap