Kraj chce usnadnit péči o osoby se zvláštními potřebami využitím moderních technických metod asistence

  4.11.2019
Kraj chce usnadnit péči o osoby se zvláštními potřebami využitím moderních technických metod asistence

ZLÍN – Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec ´Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji´.

„Cílem projektu je navrhnout, vyvinout, uvést do provozu a ověřit inovativní systém, který zvýší bezpečí osob se zvláštními potřebami, kvalitu péče o ně a současně sníží náročnost pro pečující jak v prostředí speciálních zařízení, tak také v domácích podmínkách,“ sdělila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor. „Dílčím efektem projektu je umožnění delší doby domácí péče a snížení tlaku na specializovaná lůžka jak v sociálních, tak ve zdravotnických zařízeních. Jde nám o to zjistit, jakým způsobem je možné zvýšit kvalitu a dostupnost péče a komfort pacienta s využitím moderních technologií, zajistit tak bezpečnost a pohodlí pacienta. Díky tzv. chytré péči můžeme vytvořit podmínky a mechanismy pro snížení pracovní zátěže personálu, neboť ke sledování změn zdravotního stavu budeme využívat různé snímače, které budou zachycovat zdravotní stav,“ dodala radní Michaela Blahová.

Klienty či pacienty, se kterými bude projekt realizován, budou osoby s určitým typem onemocnění (např. cukrovka, Parkinsonova choroba, epilepsie, kardiovaskulární problémy), ale i senioři, u kterých dochází, nebo je předpoklad brzké ztráty samostatnosti či například hrozí riziko pádu.

Na projektu budou spolupracovat tito partneři: České vysoké učení technické (coby garant technického řešení), Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Sociální služby Vsetín a Diakonie Valašské Meziříčí.

Tento projekt, jehož náklady jsou vyčísleny na 38 milionů korun, bude předložen do Operačního programu „Zaměstnanost“, a pokud s žádostí o dotaci Zlínský kraj uspěje, a tudíž jej bud moci realizovat, 95 procent nákladů pokryje dotace z Evropského sociálního fondu plus příspěvek ze státního rozpočtu, zbylých 5 procent dofinancuje Zlínský kraj a zúčastnění partneři.

Zpracovala: Helena Mráčková

4. 11. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap