Kraj bude pokračovat v podpoře ekologických aktivit

  11.12.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – Program Podpora ekologických aktivit pro rok 2016 schválili krajští radní. Po schválení rámce programu zastupitelstvem z něj Zlínský kraj v příštím roce podpoří jedním milionem korun ekologické aktivity na svém území.  

„Podpora bude určena zejména na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, tedy tzv. EVVO, dospělých dobrovolných i profesionálních pracovníků středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden a nestátních neziskových organizací, stejně jako pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení,“ uvedl Ivan Mařák, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast životního prostředí.

Podporovány budou také osvěta a poradenství pro veřejnost týkající se ochrany přírody a životního prostředí, vydávání neperiodických publikací, informačních a výukových materiálů, rozvoj služeb a servisních činností pro EVVO, projekty začínajících subjektů EVVO, projekty se zaměřením na inovativní metody v této oblasti, aktivity na školních zahradách a badatelsky orientované vyučování.

O dotaci mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby a školy nebo školská zařízení. Žadatel musí mít sídlo na území Zlínského kraje. Rovněž aktivity projektů musejí být realizovány na území Zlínského kraje nebo pro cílové skupiny ze Zlínského kraje, a to nejpozději do 30. května 2017. Žadatel může na jeden projekt získat minimálně 20 tisíc korun, maximálně pak 100 tisíc korun. Maximální míra podpory činí 70% způsobilých výdajů projektu.

Výzva bude společně s dalšími informacemi pro žadatele zveřejněna na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace a granty. Žádosti bude možno podávat od 18. ledna do 18. února 2016, 12:00 hodin.

Kraj přispívá na ekologické aktivity už od roku 2003. Od té doby do letošního roku pro tento účel vyčlenil celkem 14,9 milionu korun. Podpořeno bylo celkem 236 žadatelů.  

 

Zpracoval: Jan Vandík

11. 12. 2015

Další informace:

Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.