Kotlíkové dotace pomáhají v kraji snižovat emise polétavého prachu

  24.1.2018
Kotlíkové dotace pomáhají v kraji snižovat emise polétavého prachu

ZLÍNSKÝ KRAJ – Kontrolu a vyhodnocení přijatých žádostí o kotlíkové dotace provádějí v současné době pověření pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje. Celkově jde o 1 735 žádostí, které žadatelé v rámci druhého kola dotací na krajský úřad doručili v listinné podobě. Pokud v nich pracovníci úřadu zjistí formální nedostatky, jsou žadatelé postupně vyzýváni, aby své žádosti doplnili. O poskytnutí, či neposkytnutí podpory Rada Zlínského kraje rozhodne na přelomu února a března letošního roku, kdy bude schvalovat uzavření smluv s konečnými příjemci.  

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu starých, nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové, nízkoemisní zdroje tepla v rodinných domech na území Zlínského kraje. Peníze na kotlíkové dotace poskytuje Evropská unie prostřednictvím Ministerstva životního prostředí. Mezi žadatele bude ve Zlínském kraji rozděleno více než 155 milionů korun. Očekává se, že úspěšných žadatelů bude zhruba 1 400. Jejich pořadí je stanoveno podle času, kdy úřad přijal jejich elektronickou přihlášku, a to s přesností na setiny vteřiny.

Druhé kolo kotlíkových dotací vyhlásil Zlínský kraj vloni v září. Elektronický příjem žádostí spustil 25. října. Potvrdil se očekávaný velký zájem veřejnosti, kdy celkově přišlo 2 639 elektronických žádostí (za celkem 292,3 milionu korun). Žadatelé pak měli 10 dní na to, aby svoji žádost na krajský úřad dodali v listinné podobě. V této podobě bylo doručeno 1 735 žádostí (za celkem 192,2 milionu korun). Rozdíl je dán tím, že některé elektronické žádosti byly duplicitní a také tím, že někteří sice podali elektronickou žádost, ale listinnou už ne. Mezi žadateli byl největší zájem o kotle na biomasu, na druhém místě pak o kondenzační plynové kotle.

„Jsme velmi rádi, že na rozdíl od některých jiných krajů je u nás ve Zlínském kraji mezi lidmi o kotlíkové dotace velký zájem. Výměna starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění totiž významně pomáhá ke snižování škodlivých emisí, které produkují tzv. lokální topeniště, tedy rodinné domy, chaty, chalupy a další menší budovy. Ty v současnosti patří k největším znečišťovatelům ovzduší,“ uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za řízení dotačních programů.

To potvrdilo také experimentální měření škodlivin v ovzduší, které koncem loňského roku realizoval Zlínský kraj v Rožnově pod Radhoštěm a Vsetíně. V obou případech jej pro Zlínský kraj zajišťovala společnost ENVItech Bohemia s.r.o. V ovzduší byl sledován výskyt suspendovaných prachových částic, oxidů dusíku, oxidu siřičitého a přízemního ozonu. Všechny naměřené hodnoty v ovzduší byly podlimitní, nicméně měření ukázalo vyšší koncentraci prachových částic ve večerních a nočních hodinách, která je zejména způsobena právě lokálními topeništi.

Vyhlášení třetího kola kotlíkových dotací se předběžně očekává v druhé polovině roku 2019, s předpokládanou alokací cca 140 milionů korun. 

 

Zpracoval: Jan Vandík

24. 1. 2018

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje 
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.