KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP - Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Zlínský kraj administruje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje. Blížší informace najdete v sekcích níže, případně můžete položit dotaz na email: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky: Ing. Soňa Zůbková (577 043 827), Ing. Barbora Kubernátová (577 043 843), Ing. Eliška Staníčková (577 043 420), Ing. Lenka Peterková (577 043 783), Ing. Zuzana Chramostová (577 043 406), Ing. Ludmila Vaňková (577 043 833).

novinky

další zprávy »

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY
DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOKUMENTY KE STAŽENÍ
ARCHÍV JIŽ PROBĚHLÝCH VÝZEV
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Zlínský kraj je příjemcem dotace za účelem realizace projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000011, projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II" s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005166 a projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III." s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009890. Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu životní protředí, prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 2.1 - "Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek". Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem, který vykonává úkony, delegované Ministerstem životního prostředí na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 - 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky ze dne 17. 6. 2015. Zlínský kraj získal dotaci ve výši 160 500 000 Kč v rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" a z této dotace bude podpořeno min. 1080 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje. V rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II" získal Zlínský kraj 160 500 000 Kč a z této dotace bude podpořeno min. dalších 1671 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje. V rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III" získal Zlínský kraj 166 493 776 Kč a z této dotace bude podpořeno min. dalších 1598 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje.

aktualizováno: 11.9.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap