Kotlíkové dotace budou v roce 2022 pokračovat

  10.8.2021

Výzva na kotlíkové dotace, které mají za cíl motivovat majitele domů, aby přistoupili k výměně starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění, bude opět vyhlášena na začátku roku 2022. O přidělení dotace tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. „předžádosti“ se základními údaji žadatele a uvedení nového zdroje vytápění. Vyplněním předžádosti, kterou najdete na webových stránkách Zlínského kraje (www.kr.zlinsky.cz) od 11. 10. 2021, získá kraj informace o celkové částce požadovaných dotací, o kterou poté požádá Ministerstvo životního prostředí.

Jaké jsou podmínky k podání „předžádosti“?

V rámci kotlíkových dotací 2021+ bude podporována výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v rodinných a bytových domech a nově i v rekreačních objektech. Výměna může být realizována od 1. ledna 2021 a žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti.

Za co mohu nevyhovující kotel vyměnit?

Za tepelné čerpadlo s dotací až 130 000 Kč, kondenzační plynový kotel s dotací až 100 000 Kč nebo za kotel na biomasu s dotací až 130 000 Kč.

Stát podpoří domácnosti s nižšími příjmy

V září 2022 začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Kotlíkové dotace budou proto pokračovat až do roku 2022. Nově se prostřednictvím krajů soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým poskytne až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Jsou to:

  • domácnosti, kde jeden člen domácnosti vydělal v roce 2020 maximálně 170 900 Kč čistého příjmu
  • domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně

Ostatní domácnosti si budou moci vyměnit kotel s dotací až 50 % v rámci programu Nová zelená úsporám.

V kraji se do kotlů investovalo už téměř 500 milionů korun

Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné využít přes program Nová zelená úsporám. Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat a alespoň si požádá o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován.

Zlínský kraj doposud realizoval tři programy výměny zdrojů tepla v domácnostech, v rámci kterých bylo realizováno a proplaceno 4 417 dílčích projektů v celkové výši 496 606 611 Kč.

Předžádost a veškeré podrobné informace najdete od 11. 10 2021 na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

Pro více informací napište na: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo volejte 577 043 411.

 

Další zdroje informací:

Oficiální tisková zpráva programu Nová zelená ůsporám

Minimanuál na kotlíkové dotace 2021 - 2022 Ministerstva životního prostředí

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap