Koordinovaná stanoviska

Žádost o stanovisko krajského úřadu k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
Žádost o vyjádření

Koordinovaná (závazná) stanoviska jsou vydávána v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání územního/stavebního rozhodnutí podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Účelem závazných stanovisek dotčených orgánů opatřovaných pro řízení a jiné postupy podle stavebního zákona je ochrana veřejných zájmů, chráněných jinými právními předpisy.

 

aktualizováno: 13.1.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap