Koordinovaná stanoviska

Žádost o stanovisko krajského úřadu k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
Žádost o vyjádření

Koordinovaná (závazná) stanoviska jsou vydávána v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání územního/stavebního rozhodnutí podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Účelem závazných stanovisek dotčených orgánů opatřovaných pro řízení a jiné postupy podle stavebního zákona je ochrana veřejných zájmů, chráněných jinými právními předpisy.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap