Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 21.12.2005 rozhodlo o založení obchodní společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. se sídlem Zlín, Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín 1. V současné době je jednatelem společnosti Ing. Martin Štětkář. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51250, dne 11. března 2006.

Přehled veřejně prospěšných činností zajišťovaných Koordinátorem veřejné dopravy, s.r.o.:

- Analýza ekonomické náročnosti ve vazbě na uspokojení přepravních potřeb.

- Sledování dosažení maximální návaznosti jednotlivých spojů při omezení souběžných spojů jednoho nebo více druhů dopravy.

- Definice a uplatnění objednávky dopravy v rámci přípravy IDS – koordinace jednotlivých dopravců.

- Definování rozsahu základní dopravní obslužnosti.

- Příprava materiálů pro jednání pracovní skupiny IDS a účast na těchto jednáních.

- Řešení připomínek měst, obcí a občanů k jízdním řádům a kvalitě veřejné dopravy.

- Vyhodnocení efektivnosti veřejné dopravy a návrh nových standardů dopravní obslužnosti.

- Kontrola dodržování standardů kvality – např. docházková vzdálenost, počty spojů v pracovní dny, časová dostupnost úřadů a škol, přestupní časy, vhodné typy vozidel.

- Jednání s ostatními kraji a subjekty, zapojenými do systému IDS v ČR i v Evropě.

- Spolupráce s dopravci a externími subjekty při zajištění vyhodnocení a financování rozvoje kvality dopravní obslužnosti.

- Zajištění informovanosti veřejnosti o veřejné dopravě, propagace IDS.

Kontakty:

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Podvesná XVII/3833

760 01 Zlín 1

tel.: 573 775 400

E-mail: info@koved.cz

web: http://www.koved.cz/

aktualizováno: 14.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap