Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Zlínský kraj, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, telefon: +420 577 043 580, ID datové schránky: scsbwku, poverenec.oou@kr-zlinsky.cz

Svá práva může subjekt údajů uplatnit vůči Zlínskému kraji prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:

  • písemně na adresu: Zlínský kraj, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
  • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem subjektu údajů zaslaným na e-mail: poverenec.oou@kr-zlinsky.cz
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky subjektu údajů do datové schránky Zlínského kraje ID: scsbwku  
  • osobním předáním písemné žádosti subjektu údajů na podatelně Zlínského kraje na adrese Zlín, třída Tomáše Bati 21.

Z důvodu své spolehlivé identifikace subjekt údajů uvede v podání své jméno, příjmení, adresu a datum narození a nepovinně případně i své kontaktní údaje (telefon, e-mail) tak, aby bylo následně vyloučeno poskytnutí osobních údajů neoprávněné osobě, jelikož např. někdo jiný, avšak se stejným jménem, může požádat Zlínský kraj také o přístup ke svým osobním údajům.

V případě pochybnosti o totožnosti subjektu údajů, který uplatní své právo podle nařízení GDPR bude subjekt údajů požádán o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti. Ověření totožnosti se provede zpravidla legalizací (úředním ověřením) podpisu na podání, nahlédnutím do průkazu totožnosti nebo jiného dokladu, ze kterého lze fyzickou osobu jako subjekt údajů jednoznačně identifikovat a ztotožnit.

V případě, že nebude možné zjistit a ověřit totožnost subjektu údajů, žádosti bude odmítnuto vyhovět.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR. V případě, že se subjekt údajů bude domnívat, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap