Konference v Muzeu Kroměřížska přilákala zájemce o hanácký region z řad odborníků i veřejnosti

8. 11. 2021

V Muzeu Kroměřížska se 4. 11. 2021 konala již XVI. odborná konference O tradiční lidové kultuře na Hané. Sešlo se zde více než 70 zájemců o hanácký region především z muzeí, archivů a knihoven, ale také z řad široké veřejnosti. Cílem konference je formou referátů a následné diskuze připomínat kulturní hodnoty a tradice v největší moravské národopisné oblasti.

Účastníky přivítala ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková a o zahájení se postarali hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek, kteří převzali nad konferencí záštitu. Oba ve své řeči zdůraznili mimo jiné nezbytnost předávání odkazů a tradic mladším generacím.

Celkem zaznělo 13 odborných příspěvků, které pojednávaly například o Zlínském kraji v lidové písni, o hanáckém tanečním stylu či o opascích vyšívaných pavím brkem. „Tradiční lidová kultura jako součást kulturního dědictví je neustále se vyvíjejícím a živým systémem. Poukazuje na kulturní rozmanitosti, hmotné a duchovní bohatství regionu a je základem naší identity. Tato odborná konference je pravidelné setkání odborníků a zájemců o hanácký region a zaměřuje se na všechny oblasti materiální a nemateriální tradiční lidové kultury, tj. na lidový dům, formu zaměstnání a obživy, lidový oděv, lidové zvyky a obyčeje, folklor, lidový tanec a píseň, folklorismus, nářečí atd.,“ vysvětlila etnoložka muzea Markéta Hnilicová.

Konference O tradiční lidové kultuře na Hané se ale v Muzeu Kroměřížska nekonala poprvé. „Ve dnech 26.–28. 11. 1991 zde proběhl vůbec první ročník této konference, která byla tenkrát organizována z popudu předsedkyně Hanáckého folklorního poradního sboru Heleny Lisické, a muzeum ji zařadilo mezi stěžejní akce ke stému výročí úmrtí národopisce Františka Skopalíka ze Záhlinic. Poté byla tatáž konference v našem muzeu ještě v roce 2000,“ doplnila ředitelka Martina Miláčková.

Všichni zájemci o toto téma si budou moci zakoupit sborník přednesených příspěvků, který vydá Hanácký folklorní spolek v průběhu příštího roku.

 

Kontakty:

Etnoložka Muzea Kroměřížska: Markéta Hnilicová, hnilicova@muzeum-km.cz

Předsedkyně Hanáckého folklorního spolku: Hana Pospíšilíková, pospisilikova@hanfos.cz, 602 481 237

PR pracovnice: Eva Dřímalová, drimalova@muzeum-km.cz, 734 396 186

muzeum-km1.jpg
muzeum-km2.jpg
muzeum-km3.jpg
muzeum-km4.jpg
muzeum-km5.jpg
muzeum-km6.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap