Konference „Spojme se“ přinesla inspirativní zkušenosti ze školství i sociální oblasti

  30.6.2021
Konference „Spojme se“ přinesla inspirativní zkušenosti ze školství i sociální oblasti

ZLÍNSKÝ KRAJ - V pondělí 28. června se v areálu Filmových ateliérů ve Zlíně uskutečnila konference Sociálně pedagogické poradny s názvem Spojme se, zaměřená na témata spolupráce školské a sociální oblasti, důležitost vzájemného propojování a wellbeing na školách. Nad konferencí převzala záštitu radní Zlínského kraje pro školství a kulturu Zuzana Fišerová.

„Negativní dopady dlouhodobé izolace jsou patrné nejen v oblasti vzdělávání, ale významně ovlivnily celou společnost, co se týče duševního zdraví a wellbeingu. Osobně se domnívám, že toto téma je pro další rozvoj našeho školství důležité. Strávila jsem téměř rok na stáži ve Finsku, které se pyšní nejúspěšnějším vzdělávacím systémem na světě. V tamních školách jsem zažila skutečně pohodovou atmosféru, která se prolíná celým finským vzděláváním a je ukotvena v legislativě, kultuře škol i školním kurikulu. Existuje zde systém opatření nejen pro žáky, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy. Inspirujme se, kde můžeme. Spojujme se neustále a podporujme pozitivní aspekty v našem školství,“ vyzvala účastníky konference krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za školství a kulturu.

Na konferenci hovořila o potenciálu sociální a školní sféry Tatiana Matulayová, o potenciálu osobním i potenciálu dětí hovořil Marek Pavlík. Jaroslava Pavlíčková dále představila potenciál Sociálně pedagogické poradny. Možnosti prevence i řešení předčasných odchodů ze vzdělávání představila Martina Němcová, specialistka Centra kariérového poradenství Zlínského kraje.

„Rizika spojená s předčasným odchodem ze školy jsou závažná. Mladí lidé s nízkým vzděláním jsou více ohroženi nezaměstnaností nebo pracují na špatně placených místech a jejich další kariérní postup je nepravděpodobný. Rozhodnutí odejít ze školy má negativní dopad nejen na celý jejich budoucí život, ale i na společnost. Proto je důležité se i na tuto oblast zaměřit,“ uvedla Martina Němcová z Centra kariérového poradenství.

Na konferenci zazněly i zkušenosti z praxe, o které se podělil Petr Opletal, ředitel ZŠ Jugoslávská, Ostrava – Zábřeh a Jiří Daněk, sociální pedagog ZŠ Přerov. V následné podnětné diskuzi oba řečníci odpovídali na dotazy účastníků, kteří byli po celém dni plni nových informací a měli hodně dotazů týkajících se praxe.

Konference, které se zúčastnilo více než šedesát účastníků, byla financována z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Zpracovala: Adéla Čuříková

30. 6. 2021

 

 

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-20210628-092746.jpg
img-20210628-103232.jpg
img-20210628-122844.jpg
konference-ii.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap