Konference poukázala na důležitost transformace sociálních služeb

  25.5.2022
Konference poukázala na důležitost transformace sociálních služeb

ZLÍNSKÝ KRAJ – V Hotelu Zlín se v úterý 24. května uskutečnila závěrečná konference projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, které se účastnili odborníci z krajského úřadu, úřadů práce, poskytovatelé sociální služeb i zástupci obcí a podniků, které zaměstnávají osoby s handicapem. Cílem konference bylo vzájemné předání zkušeností a hledání cest, jak ještě zlepšit poskytování sociálních služeb.

„Zlínský kraj pokračuje v dlouhodobé transformaci služeb pro osoby se zdravotním nebo mentálním postižením. Jedná se o přechod z ústavní péče do komunitní. Chceme, aby lidé s handicapem mohli žít co nejběžnějším způsobem života. Posilujeme proto komunitní sociální služby, budujeme chráněná bydlení a podporujeme poskytovatele i klienty v procesu těchto změn,“ uvedla Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí.

Zlínský kraj v minulých letech provedl analýzu potřeb klientů domovů pro osoby se zdravotním postižením, ze které vyplynulo, že 30 procent uživatelů těchto služeb má potenciál k větší samostatnosti. Do projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je zapojeno 11 domovů pro osoby se zdravotním postižením se společným cílem, kterým je podpora osob žijících v komunitních službách chráněného bydlení i osob s potřebou vysoké míry podpory, které žijí v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Samotní uživatelé se připravují na přechod do jiných služeb rozvíjením svých schopností žít běžný život, pracovat, hospodařit s penězi a využívat aktivity v rámci běžné komunity.

„Jde nám o to, aby byla věnovaná pozornost každému klientovi a jeho individuálním potřebám. Na konferenci měli prostor i klienti a pracovníci sociálních služeb, kteří se podělili o své příběhy. Jsem ráda, že zaznělo i to, že Zlínský kraj udělal v této oblasti kus práce. Uvědomujeme si, že ke zkvalitnění poskytovaných služeb vede i vzdělávání pracovníků v sociální oblasti a financování nových služeb,“ doplnila Hana Ančincová.

Letos v září bude dokončen Domov pro osoby se zdravotním postižením ve zlínské části Příluky, v říjnu pak týdenní stacionář ve Fryštáku a v červenci příštího roku má být dokončeno chráněné bydlení ve Zlíně. Dále kraj chystá rekonstrukci rodinného domu v Bystřici pod Hostýnem, ve kterém vzniknou prostory chráněného bydlení, rekonstrukci Domova pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě a výstavbu nového objektu pro osoby s poruchou autistického spektra v Kelči.

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570) je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost.

Zpracovala: Adéla Čuříková

 

25. 5. 2022

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-4717-foto-jiri-balat.jpg
img-4724-foto-jiri-balat.jpg
img-4729-foto-jiri-balat.jpg
img-4731-foto-jiri-balat.jpg
img-4737-foto-jiri-balat.jpg
img-4745-foto-jiri-balat.jpg
img-4751-foto-jiri-balat.jpg
img-4753-foto-jiri-balat.jpg
img-4756-foto-jiri-balat.jpg
img-4760-foto-jiri-balat.jpg
img-4764-foto-jiri-balat.jpg
img-4765-foto-jiri-balat.jpg
img-4768-foto-jiri-balat.jpg
img-4770-foto-jiri-balat.jpg
img-4774-foto-jiri-balat.jpg
img-4779-foto-jiri-balat.jpg
img-4781-foto-jiri-balat.jpg
img-4786-foto-jiri-balat.jpg
img-4788-foto-jiri-balat.jpg
img-4791-foto-jiri-balat.jpg
img-4793-foto-jiri-balat.jpg
img-4796-foto-jiri-balat.jpg
img-4802-foto-jiri-balat.jpg
img-4804-foto-jiri-balat.jpg
img-4811-foto-jiri-balat.jpg
img-4819-foto-jiri-balat.jpg
img-4822-foto-jiri-balat.jpg
img-4824-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap