Konference o Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje se uskutečnila na Velehradě

  3.7.2012
Konference o Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje se uskutečnila na Velehradě

MODRÁ, VELEHRAD – Mezinárodní konferenci týkající se záměru vytvořit Evropskou kulturní stezku svatých Cyrila a Metoděje s těžištěm na Velehradě zahájil dnes v Modré hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který nad akcí převzal záštitu společně s arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Janem Graubnerem.

Na konferenci zavítal také kardinál a primas český Dominik Duka, velvyslanec České republiky při Svatém stolci Pavel Vošalík, místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, náměstek Jindřich Ondruš, předseda Trenčínského samosprávného kraje Pavol Sedláček, generální konzulové, renomovaní historici a teologové, zástupci evropských institucí zabývajících se poutní turistikou, ředitelé muzeí a několik desítek dalších hostů.

„Toto setkání je především šancí vzájemně komunikovat a vyjasnit si možnost spolupráce na jednom pozoruhodném a věřme, že i perspektivním projektu, který je vyjádřením naší vůle pečovat o křesťanské kořeny a hlásit se k nim,“ řekl hejtman Stanislav Mišák.

Kardinál Dominik Duka poděkoval Zlínskému kraji a všem, kdo se podílejí na přípravách jubilea i na rozsáhlé obnově Velehradu. Ten označil za jedno z dominantních míst, jež sehrála důležitou úlohu nejen v dějinách našeho státu, ale i v evropské historii.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve svém příspěvku vyzdvihl osobnost arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který se na začátku 20. století velmi výrazně zasloužil o obnovu a povznesení jak Velehradu, tak i sv. Hostýna.

Historik Jaroslav Šebek z Akademie věd ČR ve své přednášce „Cyrilometodějská tradice jako prostor svobody“ připomenul snahu totalitního režimu o zastínění duchovní dimenze Velehradu, což se však díky síle přesvědčení věřících nikdy nepodařilo.

Konkrétní informace o projektu Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, která by šla po stopách působení obou bratří, přednesl náměstek hejtmana Jindřich Ondruš, zodpovědný ve Zlínském kraji za cestovní ruch a spolupráci s církvemi. Připomněl, že Velehrad, resp. bazilika s přilehlými budovami a areálem byla v dubnu 2008 prohlášena za národní kulturní památku. „Je to okouzlující místo, které má potenciál stát se cílem poutní trasy,“ konstatoval Jindřich Ondruš. Zlínský kraj má podle něj všechny předpoklady k rozvoji poutní turistiky vzhledem k silné tradici křesťanství, k velké koncentraci sakrálních památek i ke zbožnosti místních lidí, jejichž religiozita zcela vybočuje z celostátního trendu. „Stezka s sebou přinese možnosti poznání, kulturní a vzdělávací výměny, ale kromě toho také praktický dopad pro každý zapojený region, protože s cestovním ruchem vždy souvisí i rozvoj potřebných služeb,“ naznačil náměstek. Zlínský kraj je momentálně ve fázi, kdy oslovil velvyslanectví jednotlivých zemí i akademické, vzdělávací a výzkumné instituce a hledá partnery pro spolupráci, aby bylo možné stezku certifikovat. „V současné době jsme v jednání s regiony na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Itálii, Makedonii, Albánii, Řecku a v dalších zemích, s nimiž chceme společně navázat na cyrilometodějskou ideu,“ řekl Jindřich Ondruš. Zmínil se také o možnostech financování projektu z konkrétních zdrojů, které by bylo možné pro tento ideový záměr využít.

Sv. Cyril a Metoděj jsou považováni za spolupatrony Evropy a jejich odkaz – jak na konferenci mnohokrát zaznělo – nabývá na aktuálnosti zvláště nyní, kdy je Evropa zatěžkávána ekonomickou, politickou i morální krizí. Rok 2013, kdy si připomeneme 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů, je proto vnímán jako velmi významný mezník, který se rozhodně netýká jen církve, ale mnohem širšího veřejného prostoru. 

 

Zpracovala: Helena Mráčková

3. 7. 2012
Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela            
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161                                

Foto k tiskové zprávě 2 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 3 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 4 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 5 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 6 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 8 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 9 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 11 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 12 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 13 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 14 (foto: Petr Zákutný)
Foto k tiskové zprávě 15 (foto: Petr Zákutný)

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap