Koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 309/2013 Sb., která zásadním způsobem mění způsob prodeje kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že mění přílohu č. 3 živnostenského zákona tak, že stávající koncesovaná živnost „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ se rozšiřuje a nově bude obsahovat i prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Účelem zpřísnění podmínek pro podnikání v uvedené oblasti bylo získat přehled o prodejcích lihu a lihovin a omezit prodej nedaněného a nekvalitního alkoholu. Regulace se tak dotkne podnikatelů, kteří prodávají líh a lihoviny jako distributoři jinému podnikateli, rovněž podnikatelů podávajících konzumní líh a lihoviny k bezprostřední spotřebě v restauračních zařízeních, barech, vinárnách, zařízeních rychlého občerstvení, případně v dopravních prostředcích a dále i prodejců lihovin v maloobchodních prodejnách, a to bez ohledu na velikost, rozsah prodeje či zaměření prodejny (např. smíšené zboží, specializované prodejny nápojů, benzínové pumpy, apod.). O koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin budou muset požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“.

Obchodníci a výrobci lihovin, kteří uvádějí lihoviny přímo do oběhu a kolkují je, nově budou skládat kauci. Ostatních prodejců lihovin se kauce netýká.

K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady. Koncese má hlavně evidenční charakter. Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin ve výše stanoveném termínu na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.

Pro informaci uvádíme definice jednotlivých komodit, na které se vztahuje daná úprava, včetně předpisů, které je upravují:

kvasný líh = etylalkohol (etanol) získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů).

konzumní líh = líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu (§ 16 písm. a) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů).

lihovina = alkoholický nápoj

a) určený k lidské spotřebě,

b) mající určité organoleptické vlastnosti,

c) o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových,

d) vyrobený

    I) buď přímo

- destilací přírodně zkvašených surovin s přidanými látkami určenými k aromatizaci nebo bez nich, nebo

- macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu nebo v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách ve smyslu tohoto nařízení, nebo

- přidáním látek určených k aromatizaci, cukrů nebo jiných sladidel uvedených v bodě 3 přílohy I nebo jiných zemědělských výrobků nebo potravin k lihu zemědělského původu nebo k destilátům zemědělského původu nebo k lihovinám ve smyslu tohoto nařízení,

    II) nebo mísením lihoviny s jednou nebo více níže uvedenými složkami:

- s jinými lihovinami, nebo

- s lihem zemědělského původu nebo s destiláty zemědělského původu, nebo

- s jinými alkoholickými nápoji, nebo

- s nápoji.

(čl. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89).

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap