Koncept

Musí být zpracován minimálně ve stejném rozsahu jako návrh územně plánovací dokumentace, tj. dle přílohy č.7 vyhlášky. Pokud tomuto neodpovídá rozsahem či správností zpracování, musí pořizovatel ještě před zahájením projednání uplatnit požadavek na opravu dokumentace vůči projektantovi, který je dle § 159 stavebního zákona odpovědný za správnost a úplnost zpracování konceptu (obdobně též návrhu) územně plánovací dokumentace. Projednání konceptu, který neodpovídá zákonným požadavkům je nepřípustné, může při něm docházet k pochybení ve smyslu krácení práv dotčených orgánů i občanů.

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap