Koncepce rozvoje ITS Zlínského kraje:

Inteligentní řešení pro řízení dopravy je prakticky realizováno prostřednictvím Inteligentních dopravních systémů (ITS – Intelligent transport systems). Pojem dopravní telematiky zahrnuje informační a telekomunikační podporu dopravního procesu v celém dopravně přepravním řetězci: dopravní infrastruktuře, dopravních prostředcích, dopravních a přepravních procesech.

Problematika ITS je opravdu široká, protože zahrnuje nejen množinu technických, ale také především organizačních problémů. Mezi technické patří především dynamika možností technologických řešení, ale také dynamika tvorby nových legislativních (zákony, normy) rámců pro podporu propojitelnosti v architektuře ITS. K organizačním patří především personální zajištění implementace ITS, spolupráce všech subjektů (organizací, kraje, měst a obcí) a kvalitní zpracování podkladů.

Koncepce "Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji" je základem pro dlouhodobý rozvoj ITS ZK s vazbou na evropskou a národní legislativu a akční plány v oblasti ITS. Koncepce byla schválena Radou Zlínského kraje dne 14.2.2022 usnesením č. 0114/R03/22.

Kompletní systém dopravní telematiky se nedá nikde koupit, musí se postupně budovat tak, aby byla zajištěna propojitelnost pro sdílení informací, zabezpečení informační prostupnosti mezi aplikacemi, subsystémy a systémy ITS v celé její struktuře. Koncepce pokládá důraz na tvorbu standardizovaných rozhraní a  dodržováním národních a zejména evropských legislativních norem při rozvoji ITS.

dokumenty ke stažení

.pdf 1-analyticka-cast-final 10842,36 kB
.pdf 2-navrhova-cast-final 4518,71 kB
.pdf 3-implementacni-cast-final 1946,75 kB
.pdf 4-managerske-shrnuti-final 2383,76 kB
.pdf priloha-1-k--nc-c-3-3-1-final 699,98 kB
.pdf priloha-2-k-nc-c-3-3-2--final 2254,62 kB
.pdf priloha-3-k-nc-c-3-4--final 1036,37 kB
.pdf priloha-4-k-ic-c-4-2--final 819,98 kB
.pdf priloha-5-k-ap-c-3-3--final 1395,79 kB
aktualizováno: 11.7.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap