Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje

Cílem dopravní politiky Zlínského kraje je podpora environmentálně šetrných způsobů dopravy, především definování kroků směřujících k podpoře cyklistiky jako nedílné součásti dopravního systému jak na úrovni turistické dopravy, tak na úrovni dopravy do škol a do zaměstnání.

Rozhodující snahou pak je vytvoření funkční vzájemně propojené sítě dálkových a významných regionálních cyklistických tras v území jejich doplnění o významné místní trasy, stabilizaci jejich vedení v reálném území, definování opatření nutných k jejich realizaci.

Základním předpokladem úspěšného rozvoje v oblasti cyklistiky však zůstává podpora ze strany mikroregionů a obcí při řízeném a koncepčním plánování cyklistické dopravy a jejich motivování k vylepšování parametrů a zvyšování bezpečnosti sítě dálkových, významných regionálních a významných místních cyklotras.

Koncepce je jedním ze sektorových koncepčních rozvojových dokumentů kraje pro období 2020–2030, jehož účelem je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje efektivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky na území Zlínského kraje.

Cílem koncepce je na základě analýzy současného stavu cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek ve ZK a na základě současných národních i evropských trendů a zkušeností v této oblasti navrhnout optimalizaci a kategorizaci sítě dálkových a regionálních cyklotras a dále navrhnout systém krátkodobých a dlouhodobých opatření vedoucích k udržení a dalšímu efektivnímu rozvoji a optimalizaci cyklistiky na území ZK do roku 2030.

Koncepce byla schválena usnesením Rady Zlínského kraje č. 0083/R03/20 ze dne 27. 1. 2020 a jejími hlavními přínosy jsou:

-          Stanovení řízení v oblasti cyklistiky a začlenění koncepce cyklistiky do integrovaného dopravního plánování, a to vytvořením řídící struktury implementace Koncepce.

-          Návrh optimalizace sítě dálkových a regionálně významných cyklotras ZK.

Návrh strategických a specifických cílů a krátkodobých a dlouhodobých opatření a návrh jejich implementace vedoucích k udržení a dalšímu efektivnímu rozvoji a optimalizaci cyklistiky.

dokumenty ke stažení

.pdf Manažerské shrnutí 635,94 kB
.pdf koncepce-cyklistiky-zk-all 3805,68 kB
.zip Přílohy 64085,08 kB
.xls 06-koncepce-cyklistiky-zk--akcni-plan-final 102,5 kB
aktualizováno: 12.2.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap