KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE OCENILY SVÉ eČTENÁŘE

  7.4.2021
KNIHOVNY ZLÍNSKÉHO KRAJE OCENILY SVÉ eČTENÁŘE

Knihovny v celé republice vyhlásily své Čtenáře roku. Letošní ocenění je věnováno čtenářům s nejvyšším počtem výpůjček elektronických knih. Ve Zlínském kraji zvítězily Martina Price (Knihovna Kroměřížska), Jana Mózová (Masarykova veřejná knihovna Vsetín) a Jana Kudličková Davidová (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně).  Absolutní vítězkou ve Zlínském kraji se stala čtenářka Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, paní Zdeňka Klouparová, která si v loňském roce vypůjčila 37 eKnih.

 

Ocenění je již tradičně vyhlašováno ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR jako vyvrcholení Března - měsíce čtenářů. V minulosti knihovny volily například Babičku čtenářku, Super učitele – super čtenáře, nebo Tátu čtenáře. Letos knihovny oceňovaly eČtenáře, tedy čtenáře s nejvyšším počtem eVýpůjček za předcházející rok. Výherci na regionální, krajské i celorepublikové úrovni byli odměněni eKnihami od společnosti Palmknihy.cz, partnera akce a poskytovatele služby eVýpůjčky. Celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2021.

Ve Zlínském kraji půjčovalo v roce 2020 elektronické knihy 13 větších knihoven. Celkem si uživatelé těchto knihoven vypůjčili 12 837 eVýpůjček, téměř polovina z nich byla uskutečněna v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Tuto službu ve velké míře využívali také čtenáři knihoven v Uherském Hradiště, ve Vsetíně a v Kroměříži. Bohužel, některé knihovny musely z finančních důvodů omezovat počet současně vypůjčených eKnih. eVýpůjčka je pro registrované čtenáře zdarma, knihovna za každou z nich však poskytovateli platí 49 Kč.

„Služba eVýpůjček patří k využívaným a pozitivně akceptovaným online službám knihovny. Její význam a využití rapidně vzrostly zejména v období pandemických opatření roku 2020, kdy vládní nařízení vedla k uzavření knihovny a zcela znemožnila výpůjčky tištěných knih,“ uvádí ředitel Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Jan Kaňka.

Nárůst kvantitativních ukazatelů byl však pozorovatelný již před těmito opatřeními, eVýpůjčky sledovaly stabilní růstový trend již během roku 2019. Růst využití v roce 2020 byl významně urychlen nejenom efektem uvedených opatření, ale také dvojím navýšením limitů a zvýšenou propagací eVýpůjček. Knihovna nabídla svým čtenářům místo nedostupných tištěných knih náhradní řešení v podobě eVýpůjček, což řadu z nich zaujalo,“ dodává k nárůstu eVýpůjček Libuše Pavlicová, vedoucí útvaru odborných činností Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Po uvolnění omezujících opatření a otevření knihovny formou výdejního okénka zatím ke zpětnému poklesu využití eVýpůjček nedošlo, naopak pokračuje růstový trend.

Zatímco v roce 2019 si čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně vypůjčili 3804 eKnih, v roce 2020 to bylo již 6195. Počet čtenářů, kteří službu využili, se zvýšil z 892 na 1211. Počet výpůjček na jednoho čtenáře se zvýšil ze 4,26 na 5,12. Meziročně došlo tedy k navýšení výpůjček o téměř 63 % a čtenářů, kteří provedli alespoň jednu výpůjčku,
o více než 35 %. V roce 2020 došlo k získání zcela nových čtenářů eVýpůjček a zřejmě i ke zvýšenému využití této služby u již aktivních čtenářů eVýpůjček, neboť meziroční nárůst eVýpůjček je vyšší než nárůst čtenářů. Denní průměr eVýpůjček se zvýšil z 10 na téměř 17.

Služba je nejoblíbenější u čtenářů ve věkové kategorii 20–50 let. Téměř čtvrtina uživatelů eVýpůjček byla v roce 2020 ve věku 30–39 let (24 %), 20 % ve věku 20-29 let a 22 % ve věku 40–49 let. V meziročním srovnání došlo u všech věkových kategorií k růstu počtu čtenářů, v absolutních číslech přibylo nejvíce třicátníků, procentuálně je nejvyšší u občanů starších 80 let (o 200 %).

Aktuální nabídka eVýpůjček pro čtenáře knihovny činí 9300 titulů. Z celkového počtu nabízených titulů byla v roce 2020 alespoň jednou využita více než čtvrtina. Mezi dvaceti nejvíce půjčovanými tituly vedla v roce 2020 beletrie nad naučnou literaturou v poměru 15:5, v roce 2019 byl poměr 14:6. V beletrii vedou romány Aleny Mornštajnové, v naučné literatuře dominuje tématika zdraví a osobního rozvoje.

Mezi hlavní přednosti eVýpůjček patří okamžitá dostupnost, a to i nejvíce žádaných titulů a bestsellerů, na jejich tištěné verze by jinak čtenáři čekali i několik měsíců. Tuto výhodu považuje za hlavní přednost i oceněná eČtenářka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, paní Jana Kudličková Davidová a jako další klady uvádí praktickou stránku eKnih. „eVýpůjčky si stahuji do mobilního telefonu, který mám stále po ruce, ať už jsem na cestách nebo čekám na úřadě či u lékaře. Navíc odpadá váha knih v kabelce.“ Paní Kudličková Davidová si dokonce vzpomíná na svou úplně první eVýpůjčku, kterou byla kniha Aleny Mornštajnové Hana. „Tištěná kniha v dané době v knihovně ještě vůbec nebyla k dispozici
a tak jsem poprvé vyzkoušela eVýpůjčku. Mohla jsem začít číst ihned, z pohodlí domova
.“ Od té doby na eVýpůjčky nedá dopustit a považuje je pro sebe za rovnocennou alternativu tištěných knih.

I přes zmíněný nárůst počtu uživatelů eVýpůjček čtenáři v drtivé většině nadále upřednostňují výpůjčky klasických tištěných knih. Z celkového množství dokumentů, které byly ve veřejných knihovnách kraje v roce 2020 vypůjčeny, tvořily eVýpůjčky jen 0,4 %. Do budoucna však lze predikovat nadále se zvyšující oblibu eVýpůjček, které čtenáři veřejných knihoven dnes již považují za zcela běžnou a standardní službu patřící do portfolia knihovních služeb veřejné knihovny.

 

Kontakt:

Mgr. Gabriela Winklerová

Projektová manažerka, komunikace s veřejností

tel.: 573 032 505, 734 860 722

e-mail: winklerova@kfbz.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky