KDO SE MŮŽE OČKOVAT

 • Od 1. března 2021 se k očkování mohou registrovat osoby ve věku 70 let a více
 • Od 27. února 2021 se mohou registrovat pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení, v týdnu od 1. března 2021 pak pečující osoby v dětských skupinách a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dosud nenaočkovaní pedagogičtí pracovníci, kterým by v rámci urychlení očkování nevadila změna OČM, mohou napsat na adresu: koordinator@kr-zlinsky.cz.
 • Nadále se mohou registrovat osoby ve věku 80 let a více a všichni zdravotničtí pracovníci
 • Bez objednání jsou očkováni hospitalizovaní pacienti LDN či klienti pobytových sociálních služeb apod.
 • Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Chronicky nemocní se mohou registrovat postupně, podle skupin. 1. skupina se k očkování může registrovat od 24. března do 30. dubna, 2. skupina od 12. dubna do 15. května. Více informací ZDE.
  Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat pomocí speciálního kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty. Tento specialista je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet. Pomocí něj je jim zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to na adrese registrace.mzcr.cz. Při samotném očkování se pak prokážou lékařskou zprávou!
  Nadále platí, že se chronicky nemocní mohou očkovat u svého praktického lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, do jehož specializovaného pracoviště docházejí. 
 • Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci obcí, kteří jsou v přímé péči s klienty, se budou moci registrovat k očkování v centrálním rezervačním systému od 7. dubna 2021 pomocí kódu, který obdrží poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím krajského úřadu Zlínského kraje od Ministerstva zdravotnictví spolu s formulářem o potvrzení zaměstnání. Poskytovatelé sociálních služeb následně předají kódy mezi své pracovníky. Při příchodu na očkovací místo se pracovník prokáže potvrzením od zaměstnavatele na předepsaném formuláři. Případné dotazy je možné směřovat na e-mail: covidsoc@kr-zlinsky.cz

  Jak postupovat v případě problémů týkajících se registrace zaměstnanců sociální péče:
  1: pokud si osoba myslí, že by měla mít kód, ale nemá ho:
  a)    obrátit se na poskytovatele soc. služeb, u kterého je zaměstnaná, a zeptat se na možnost získání kódu;
  b)    pokud tento poskytovatel kód nemá (a má dojem, že by kód mít měl), tak je třeba obrátit se na sociální odbor kraje, v kterém má poskytovatel sídlo;
  c)     pokud tento poskytovatel kód má a nechce ho osobě poskytnout, tak se může osoba obrátit na kraj, v kterém má poskytovatel sídlo s žádostí o stanovisko, případně MPSV – pokud může doložit, proč by měla být zařazena do dané prioritní skupiny. Jde o oblast v gesci kraje/MPSV, kteří určili subjekty, kterým jsou kódy přiděleny.
  2: Pokud osoba kód má, ale má technické problémy s užitím:
  a)    obrátit se na poskytovatele, který kód vydal a zjistit, zda jde o individuální nebo kolektivní problém;
  b)    v případě problémů s registrací do CRS je k dispozici adresa elektronické komunikace covid-podpora@nakit.cz.

 • Od 14. dubna se mohou k očkování registrovat osoby starší 65 let věku.

Do očkování se postupně zapojují praktičtí lékaři, kteří očkují hlavně své pacienty starší 80 let věku, dále starší 70 let a vážně nemocné pacienty s obdobným rizikem těžkého průběhu nemoci. Seznam praktických lékařů, kteří se chtějí do očkování zapojit, najdete ZDE.

Očkovat mohou také další zdravotníci, hlásit se mohou na adrese: koordinator@kr-zlinsky.cz.

Pro více informací k očkování osob s chronickým onemocněním klikněte na obrázek:

dokumenty ke stažení

.pdf Očkování chronických pacientů - dle skupin 1231,53 kB
.pdf Očkování - skupina 70 a více let 212,02 kB
.pdf Ostatní zaměstnanci sociální péče v přímém kontaktu s klienty 480,85 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap