Katalogy

Hodnotová mapa pozemků pro bydlení na území Zlínského kraje

V dokumentu najdete hodnotovou mapu pozemků pro bydlení na území Zlínského kraje včetně zhodnocení disponibility rozvojových ploch pro bydlení ve vybraných obcích. Základním úkolem hodnotové mapy pozemků pro bydlení je zhotovení přehledu obvyklých (tržních) cen pozemků pro bydlení v jednotlivých obcích Zlínského kraje jako orientačního měřítka jejich atraktivity a tím i zařazení obcí do pásem podle jejich atraktivity pro bydlení. více »

Rozvojové plochy pro bydlení na území Zlínského kraje (plochy 0,5ha a více z platných územně plánovacích dokumentací obcí)

Dokument obsahuje přehled „Rozvojových ploch pro bydlení na území Zlínského kraje“, obsažených ve schválených územních plánech obcí nebo v současně pořizovaných územních plánech obcí se schváleným souborným stanoviskem ke konceptu územního plánu. Důvodem pořízení dokumentace je získat ucelený podklad, který popisuje stav a rozsah ploch vymezených v územních plánech obcí pro funkci bydlení na vymezeném území. Zpracování se týká všech schválených územních plánů v okresech Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště včetně změn a územních plánů se schválenými soubornými stanovisky ke konceptu. více »

Katalog ploch pro výrobu navržených v platné územně plánovací dokumentaci měst a obcí Zlínského kraje (plochy 0,5ha a více)

Dokument obsahuje Katalog ploch pro výrobu navržených v platné územně plánovací dokumentaci měst a obcí Zlínského kraje (plochy 0,5ha a více), stav k roku 2006. více »

aktualizováno: 6.12.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap