Katalog ploch pro výrobu navržených v platné územně plánovací dokumentaci měst a obcí Zlínského kraje (plochy 0,5ha a více)

cislo_lokality - Lokalitám je přiřazeno číslo dle pasportu navržených výrobních ploch a upraveno následujícím způsobem:
1.Lokality velikosti do 5,0 ha.
Původní označení je ve tvaru např. K-071, kde písmeno označuje první písmeno názvu okresu (v tomto příkladu Kroměříž), ve kterém lokalita leží, další dvojčíslí znamená pořadové číslo obce v abecedním seznamu obcí daného okresu a poslední číslice (popř. dvojčíslí) je pořadové číslo lokality v obci. Označení bylo proti původnímu pasportu doplněno o -0- za písmenem okresu a označuje velikostní kategorii a pořadové číslo lokality je odděleno pomlčkou. Nové onačení je tedy K-0-07-1.
2.Lokality velikosti nad 5,0 ha.
Původní označení je ve tvaru např. Z-202, kde písmeno označuje první písmeno názvu okresu (v tomto příkladu Zlín), ve kterém lokalita leží, první číslice označuje velikostní kategorii a další dvojčíslí označuje pořadové číslo lokality v rámci kategorie a okresu, toto dvojčíslí je nově odděleno pomlčkou. Nové označení je tedy Z-2-02.
Poznámka: Pokud se některá lokalita v pasportu skládá ze dvou nebo více dílčích částí je každé takovéto části ještě za pořadové číslo lokality přiřazeno a pomlčkou odděleno označení a, b, c…, popř. a1, a2…Každá takováto dílčí lokalita má i samostatný řádek v tabulkové části.
nazev_lokality - bližší označení lokality dle ÚPD, popř. dle místní části (trati) nebo jen pořadovým číslem lokality
ku - katastrální území, na kterém se lokalita nachází
vztah_upn - vztah s územně plánovací dokumentací
plocha plocha - lokality převzatá z ÚPD
dílčí plochy - plocha dílčích částí
sklonitost_terenu_poznamka - sklon terénu a parcelní čísla (pokud jsou identifikovatelná z ÚPD)
udaje_o_obci - údaj o počtu obyvatel v obci, popř. další údaje
doprava_silnicni - přehled silnic procházejících obcí a možnost lokality na jejich napojení
doprava_zeleznicni - vazba lokality na železniční trať, možnost zavlečkování
vzdalenost_od_letiste - údaj o vzálenosti k nejbližšímu letišti
vodni doprava - údaj o možnosti využití vodní dopravy
elektricka_energie - údaj o možnosti napojení lokality na rozvod elektrické energie
centralni_zdroj_tepla - údaj o možnosti napojení lokality na centrální zdroj tepla
zemni_plyn - údaj o možnosti napojení lokality na rozvod zemního plynu
zasobovani_pitnou_vodou - údaj o možnosti napojení lokality na rozvod vody
kanalizace_COV_recipient - údaj o možnosti odvedení splaškových a dešťových odpadních vod
socioekonomicke_charakteristiky - popis socioekonomické charakteristiky obce, popř. regionu
pudni_fond - údaje o BPEJ, druhu pozemku, zastavěném území
ochrana_a_tezba_surovin - údaj o výskytu ložiskového území surovin
zakladove_prostredi - údaj o základových poměrech
ochranna_pasma - údaj o pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů
zatopova_uzemi - údaj o vyhlášených zátopových územích, popř. o hranici rozlivu v r. 1997
zajmy_ochrany_prirody_a_krajiny - údaj o prvcích ochrany přírody a krajiny (ÚSES, VKP, …)
zajmy_pamatkove_ochrany - údaj o archeologických lokalitách, památkových objektech apod.
 
pozn.:
Dokument odráží stav k roku 2006. Aktuální přehled těchto ploch najdete v prostředí portálu JUAP .
 

Související dokumenty:

.xls Rozvojové plochy pro výrobu Zlínského kraje 2006 - Databáze ploch _ soubor ke stažení 1454 kB
aktualizováno: 30.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap