Kariéroví poradci si rozšiřují své poznatky v novém vzdělávacím programu

  29.1.2019
Kariéroví poradci si rozšiřují své poznatky v novém vzdělávacím programu

ZLÍN – V sídle Zlínského kraje byl zahájen akreditovaný vzdělávací program pro školní kariérové poradce, který realizuje Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu ve spolupráci s Centrem kariérového poradenství Zlín.

Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol Zlínského kraje, kteří vykonávají nebo se připravují k výkonu funkce školního kariérového poradce. Bude probíhat formou přednášek i výjezdních seminářů do června 2020, přičemž účastníci během 110 hodin získají informace o současných trendech účinného kariérního poradenství. Program je hrazen z Evropské unie, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Kromě témat z oblasti psychologie a rozvoje osobnosti si kariéroví poradci osvojí nové dovednosti důležité pro komunikaci s žáky i s jejich rodiči při volbě povolání, dozví se, jaké jsou aktuální možnosti vzdělávání pro specifické skupiny žáků včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotními problémy, případně pro žáky minorit. Pozornost bude věnována i finanční gramotnosti žáků, respektive jejich schopnosti vyjít s rozpočtem a předcházet zadlužení," sdělil krajský radní pro školství Petr Gazdík.

Vzdělávací program zajišťuje Centrum kariérového poradenství Zlín, které pro odbornou veřejnost funguje od září 2018 ve 22. budově areálu bývalého Svitu naproti sídla Zlínského kraje. Cílem Centra je poskytovat individuální konzultace školním kariérovým poradcům, podpořit síťování a spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na základních a středních školách v kraji a zvyšovat šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Centrum kariérového poradenství nabízí možnost účastnit se individuálních konzultací, ty je potřeba domlouvat individuálně na telefonu 731 555 052 a 577 043 747 nebo na e-mailu: ckp@kr-zlinsky.cz.

Akreditovaný vzdělávací program pro školní kariérové poradce a všechny aktivity Centra kariérového poradenství jsou realizovány díky projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, který je podporován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání 2014-2020.

Zpracovala: Helena Mráčková

29. 1. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

-mg-0708-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0711-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0714-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0718-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0720-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0722-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0725-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0727-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0731-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0733-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap