Jurkovičova-Köhlerova křížová cesta na Svatém Hostýně

27.11.2019 - 27.11.2019
2. podlaží budovy 15, sál B
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
https://www.kfbz.cz/anna-grossova-jurkovicova-kohlerova-krizova-cesta-na-svatem-hostyne-historie-jejiho-vzniku-prubeh

Anna Grossová: Jurkovičova-Köhlerova křížová cesta na Svatém Hostýně, historie jejího vzniku a průběh současné obnovy.

Třetí přednáška z cyklu 30 LET PAMÁTKOVÉ PÉČE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Do svažitého terénu osazená křížová cesta je pouhým „torzem“ nikdy nerealizovaného, velkoryse koncipovaného architektonicko-urbanistického projektu Dušana Samuela Jurkoviče z roku 1903 na úpravu celého poutního areálu Sv. Hostýna.  S výstavbou třinácti zastavení podoby kamenných kapliček, inspirovaných valašskou lidovou architekturou, bylo započato roku 1904. Na nich umístěné obrazy křížové cesty původně navrhl malíř Joža Úprka. Byly to mozaiky sestavené z malovaných skel vkládaných do olověných sítí. Tato technologie se však pro náročné klimatické podmínky Svatého Hostýna záhy ukázala jako nevhodná, dochoval se pouze výjev třináctého zastavení, a jako možná alternativa byla zvolena glazovaná keramika. Nové mozaikové obrazy I. až XII. zastavení vznikaly postupně mezi léty 1912 a 1933 jako společné dílo dalšího moravského malíře Jano Koehlera a firmy RAKO. Volbou technologického postupu zvaného řezaná keramika, patentovaného roku 1905 jeho autorem, ředitelem fy. RAKO Emilem Sommerschuhem, dosáhl Koehler zcela výjimečné výtvarné působivosti jednotlivých obrazů. Aktuálně již od roku 2009 probíhá postupná obnova vybraných keramických obrazů křížové cesty Dušana S. Jurkoviče. Obrazy I., X. a XI. zastavení byly co nejšetrněji konzervovány a v letech 2010–2019 postupně překryty nově vytvořenými kopiemi, vsazenými do nerezových rámů, kotvenými mimo originální mozaiku. Na tomto nelehkému úkolu, který stále ještě probíhá, se podílí akademický sochař Vojtěch Pařík s manželkou a s architektem Markem Houskou, který nosnou konstrukci navrhl.

Cyklus je pořádán ve spolupráci s kroměřížským odborným pracovištěm Národního památkového ústavu u příležitosti 30 let od sametové revoluce.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap