Jiří Sukop: Kraj investuje stamiliony do škol, silnic, kultury i sociální oblasti

  8.11.2018
Jiří Sukop: Kraj investuje stamiliony do škol, silnic, kultury i sociální oblasti

ZLÍNSKÝ KRAJ – Oblast krajských financí, rozpočtu a majetku má na starost statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop. S blížícím se koncem roku, který bývá spojen s bilancováním, jsme mu položili několik otázek.

Zlínský kraj letos hospodaří s 12miliardovým rozpočtem. Kam tyto prostředky směřují?

Více než polovinu krajského rozpočtu představují dotace ze státního rozpočtu do školství a sociálních služeb. Tyto peníze pouze přerozdělujeme a staráme se o to, aby doputovaly včas a v odpovídajícím objemu tam, kam patří. Dotační příjmy přicházejí i z Evropské unie, kdy výběr dotačních titulů odpovídá prioritám kraje. Další část čistě vlastních zdrojů je směřována do oblastí, které jsou podporovány ze státního rozpočtu, ale financování krajem je zde zásadní. Příkladem je oblast dopravy, kde na straně příjmů přitéká do krajského rozpočtu 0,4 miliardy korun, ale na straně výdajů odtéká 1,6 miliardy. V oblasti kultury je na vstupu 50 milionů korun a na výstupu 360 milionů. Ke státním penězům ve školství přidává kraj dalších téměř 900 milionů korun ze svých zdrojů na provoz škol a investiční výstavbu ve školství.

Kolik z celkového rozpočtu kraje představují investiční výdaje?

V letošním roce je v rozpočtu alokováno 1,8 miliardy korun, a to jak z vlastních, tak i dotačních zdrojů.

Ve které oblasti jsou letošní investice nejobjemnější?

Celkem 400 milionů korun jde do opravy silniční sítě, protože kraj má ve své kompetenci a povinnostech starat se o téměř 1 800 kilometrů silnic II. a III. tříd. Zde stojí za zmínku například dokončené rekonstrukce nadjezdů ve Zlíně a ve Vsetíně, každá z nich si vyžádala více než stomilionovou investici. Velké prostředky, celkem 440 milionů korun, letos investujeme i do modernizace škol a jejich vybavení. V oblasti zdravotnictví se v letošním roce podařilo dokončit výstavbu interního pavilonu ve Vsetínské nemocnici v celkovém objemu 230 milionů korun. V Kroměříži se realizuje přístavba budovy, kde bude umístěna magnetická rezonance, o kterou nemocnice dlouho usilovala.

Jak se kraji daří čerpat na investice státní a evropské dotace?

Co se týká investičních dotací, jsme velmi úspěšní v jejich čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Podařilo se nám uspět se čtyřmi žádostmi u velkých projektů v oblasti kultury v celkovém objemu 443 milionů korun. Ze stejného programu rovněž realizujeme nákupy moderního vybavení do krajských škol.

Jak si aktuálně stojí hospodaření Zlínského kraje?

Hospodaření Zlínského kraje se vyvíjí pozitivně. V letošním roce nečerpáme žádné úvěrové prostředky, naopak splatíme část úvěru u Evropské investiční banky v plánované výši 142 milionů korun. Tím se úvěrová zadluženost Zlínského kraje sníží na 1,9 miliardy korun. Dobrou zprávou je, že plnění sdílených daní za prvních devět měsíců letošního roku vykazuje oproti předchozímu roku nárůst o 160 milionů korun, což se pozitivně projevuje na příjmech krajského rozpočtu.

Aktuálně probíhá revitalizace Baťova mrakodrapu. Z čeho je financována a kolik si vyžádá peněz?

Revitalizace je financována z 90 % z dotačních prostředků, konkrétně z Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), z něhož se nám podařilo získat 70 milionů korun. Revitalizace budovy je velice potřebná, neboť je výrazně zatížena množstvím návštěvníků a zaměstnanců, kteří se zde denně pohybují. Nezbytná je výměna všech rychlovýtahů, jejichž stav je v současnosti již nevyhovující, či stavební úpravy vstupního prostoru do budovy tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům na provoz i bezpečnost. Obnovou prochází také páternoster, tedy oběžný výtah. Ten je nejdelší v České republice a památkáři proto velice stáli o to, aby bylo během renovace zachováno maximum jeho původních částí. Součástí revitalizace budovy je také modernizace expozičních prostor.

 

---------

Plnění rozpočtu Zlínského kraje

Zlínský kraj měl pro rok 2017 sestaven schodkový rozpočet s deficitem 584 milionů korun. Skutečný výsledek hospodaření byl však jiný. Příjmy rozpočtu přesáhly výdaje o 954 milionů korun. Hlavním důvodem dobrého výsledku hospodaření byly rostoucí příjmy ze státního rozpočtu. HDP rostl, státu se dařilo lépe vybírat daně. Zejména DPH, daně z příjmu fyzických osob (odvody) a daň z příjmu právnických osob. Dařilo se snižovat náklady na provoz a také přehodnotit některé nerentabilní investiční záměry.

Pro rok 2018 má Zlínský kraj rozpočet sestaven také jako schodkový, s příjmy 10,585 miliard a výdaji 11,056 miliard korun. Rozpočtový schodek 471 milionů a splátka úvěru 142 milionů korun jsou kryty z vlastních zdrojů bez nutnosti dalšího zadlužení. Ambicí kraje je dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření, tzv. „černé nuly". Příjmy ze státního rozpočtu stále rostou, i když už ne tak rychle jako v roce 2017. Konečný výsledek však mohou ovlivnit další dvě okolnosti. Možné dokončení některých investičních záměrů z dotací EU až v roce 2019 a také pokud krajské zastupitelstvo rozhodne o nákupu pozemků potřebných pro investiční záměr výstavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, budou vyplacené ceny součástí nákladů rozpočtu 2018.

Zpracoval: Jan Vandík

8. 11. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.