Jiří Sukop: Když se daří, mají se splácet dluhy a také investovat

  19.6.2017
Jiří Sukop: Když se daří, mají se splácet dluhy a také investovat

ZLÍNSKÝ KRAJ - Poslední tečkou za rokem 2016 z ekonomického hlediska je schválení závěrečného účtu za rok 2016. A bilance není vůbec špatná. Podařilo se dosáhnout přebytku hospodaření ve výši 905 milionů korun, což je rozhodně dobrá zpráva.

Příjmy v loňském roce dosáhly částky 10,1 miliarda korun, výdaje 9,2 miliardy korun. Příznivý rozpočtový výsledek ovlivnilo především vyšší plnění příjmů ze sdílených daní, přesuny výdajů do dalších období a provozní úspory. „V podstatě se jedná o to, že roste HDP a státu se daří lépe vybírat daně. Do dalších let jsme přesunuli finanční prostředky alokované na projekty financované z evropských peněz," řekl statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop. Již v loňském roce byla vyhlášena řada výzev na předkládání projektů, do kterých se kraj hlásil. Peníze v rozpočtu však bylo nutno rezervovat už tehdy. Použity budou až v době rozhodnutí o projektu, tedy letos. Na konci roku 2016 byla celková výše zůstatku na rozpočtových účtech 1,67 miliardy korun. Jedná se o finanční prostředky, které si kraj vytvořil z přebytků hospodaření v předchozích letech a které jsou již použity ke krytí plánovaných výdajů v letech 2017 až 2020.

Investice v roce 2016

V roce 2016 poklesly investiční výdaje kraje ve srovnání se skutečností roku 2015 o více než polovinu. V roce 2016 bylo z rozpočtu Zlínského kraje vyčerpáno celkem cca 0,7 miliardy korun, což představuje 7,6 % z celkových ročních výdajů. Do investičních výdajů realizovaných Zlínským krajem v částce 109,5 milionu korun se řadí například vybudování výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje v Buchlovicích (8,3 milionu korun), v Suché Lozi (11,9 milionu korun), navýšení základního kapitálu v Krajské nemocnice Tomáše Bati (50 milionů korun), přístavba kotelny v Domově pro seniory Lukov (7,4 milionu korun), aj.  Investiční dotace zřizovaným příspěvkovým organizacím dosáhly částky 325 milionů korun, z toho příspěvková organizace kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje obdržela investiční příspěvek 238,3 milionu korun. Investiční půjčené prostředky v částce 70,8 milionu korun byly poskytnuty Ředitelství silnic Zlínského kraje formou návratné finanční výpomoci na předfinancování investičních záměrů souvisejících s péčí o krajské silnice II. a III. třídy.

Střednědobý výhled rozpočtu

Na podzim 2017 zároveň proběhne příprava Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 až 2023. „Musíme provést revizi stávajících akcí financovaných z krajského rozpočtu nebo evropských peněz. Nejde trvat na investici, která sice bude z velké části financovaná z evropských peněz, ale v následných provozních výdajích bude pro kraj zátěží. Už dnes u každé plánované investice musíme počítat s pravděpodobným poklesem cen energií, musíme znát dobu návratnosti investice a dobře zvážit, do jaké míry je pro nás ekonomické procento spoluúčasti z externích zdrojů. Pokud evropský nebo národní titul nabízí deset nebo patnáct procent spoluúčasti, finanční návratnost vložených peněz je například za padesát let, tak takové projektové záměry patří rovnou do koše," pokračoval náměstek Sukop. Stejně tak je potřeba ve střednědobém výhledu zohlednit vládní nařízení o platech ve zřizovaných organizacích. „Jsme krajem, ve kterém jsou nejnižší mzdy z celé České republiky. Chceme udělat maximum pro to, abychom mohli lidem v našich organizacích zvýšit platy," doplnil Sukop.

Snížení čerpání úvěru

Posunem výdajů doprovázeným s nakrytím potřebných investic v letech 2017 až 2018 volnými finančními prostředky z předchozích let je možné odložit čerpání plánovaného úvěru až na rok 2019 a 2020. Z toho plyne, že hospodaření Zlínského kraje je na léta 2017 až 2020 navrženo jako schodkové s tím, že rozpočtové schodky v jednotlivých letech budou kryty finančními prostředky z minulých let ve výši 1,67 miliard korun a smluvně zajištěným úvěrem od Evropské investiční banky ve výši 800 milionů korun. „V letošním roce byla pozastavena většina investic. Každou korunu jsme otočili z obou stran a přemýšleli, kam ji investujeme, aby měla smysl a přinesla kraji efekt. Chceme snížit čerpání nasmlouvaného úvěru. Musíme začít lépe plánovat výdaje v jednotlivých letech, optimalizovat je a maximálně využívat evropské dotace. Tato možnost se nebude dlouho opakovat, měli bychom ji využít. Pokud by kraj neměl peníze na spoluúčast na investicích, na které bude chtít dotace, dovedu si představit využití půjčky. Když hospodářství roste, je dobré nejen splácet dluhy, ale také investovat," uzavřel náměstek Sukop.

19. 6. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.