Jindřich Ondruš rezignoval na funkci v krajské radě

  3.9.2012
Jindřich Ondruš rezignoval na funkci v krajské radě

ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti se svým jmenováním do funkce ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k dnešnímu dni rezignoval na funkci náměstka hejtmana Zlínského kraje Jindřich Ondruš, který byl od roku 2004 v krajské radě zodpovědný za kulturu, cestovní ruch a spolupráci s církvemi.

Důvody své rezignace vysvětlil Jindřich Ondruš v osobním prohlášení, které je přílohou tiskové zprávy.


Prohlášení Jindřicha Ondruše k rezignaci na funkci náměstka hejtmana Zlínského kraje

„Dnes, 3. září 2012, jsem odstoupil z funkce náměstka hejtmana Zlínského kraje. Důvody jsou spojeny s mým jmenováním do pozice ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Dnešního dne si převezmu dekret o jmenování. Toto mé rozhodnutí má dvě roviny. Za prvé, do voleb sice zbývá pouze 6 týdnů, nicméně povinnosti náměstka hejtmana volbami nekončí a trvají až do zvolení nové rady, což může být také otázka mnoha týdnů. Dvě takto časově náročné funkce lze z praktických důvodů pouze velmi obtížně vykonávat společně. Za druhé je pro mne významná i rovina symbolická. Chci vyslat signál, že práce ředitele muzea je pro mne velkou výzvou i závazkem a chci se muzeu věnovat hned od začátku naplno a intenzivně. Valašské muzeum v Rožnově považuji za důležitou kulturní instituci a jeho přínos pro celý region Valaška je mimořádný.

Při této příležitosti bych také chtěl poděkovat všem mým spolupracovníkům a kolegům, kteří se mnou v minulých letech spolupracovali. Chci poděkovat svým kolegům z Rady Zlínského kraje. Společně jsme dokázali, že koaliční spolupráce může být bez afér, korektní, slušná, zaměřená na konkrétní práci a s viditelnými výsledky. Dále chci poděkovat řediteli krajského úřadu, ředitelům odborů a pracovníkům krajského úřadu. A také ředitelům a pracovníkům krajských organizací v kultuře a cestovním ruchu. V neposlední řadě také všem partnerům v oblasti kultury a cestovního ruchu. Všem děkuji za pozitivní pracovní atmosféru, přátelské vztahy a za pracovní nasazení. Díky tomu se podařilo zrealizovat mnoho zdařilých projektů sloužících k rozvoji kraje. Odvedl se kus dobré práce. V oblastech kultury a cestovního ruchu se udělal obrovský pokrok. Patří jim můj dík a přání mnoha úspěchů v osobním i profesním životě.

Při této příležitosti je rovněž dobré si připomenout, jak jsou turistický ruch, památky a kultura pro náš kraj významné. To vše nám totiž přináší mimořádný prospěch.  Cestovní ruch se stává skutečně významným průmyslovým odvětvím našeho kraje. Již dnes zaměstnává tisíce lidí v našem regionu. Proto jsme již při přípravě na čerpání evropských dotací mimo jiné definovali místa s mimořádným potencionálem pro cestovní ruch a zaměřili se na větší projekty, které mohou přinést skutečný ekonomický rozvoj dané oblasti. Za poslední čtyři roky byly v kraji realizovány investice do rozvoje cestovního ruchu v objemu více než 2,5 miliard korun. Významně se zlepšila kvalita infrastruktury a služeb. Pro Zlínský kraj je charakteristická aktivní turistika, lázeňství a kulturní turistika. Je zapotřebí ovšem hledat nové příležitosti rozvoje cestovního ruchu. Kraj je dnes např. intenzivně skloňován v souvislosti s církevní turistikou. Na našem území se nacházejí dvě z nejvýznamnějších poutních míst v České republice. Velehrad a Sv. Hostýn. Při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu jsme iniciovali projekt Velehrad 2013, který získal skutečně celostátní rozměr. Veškeré naše aktivity směřují k tomu, abychom z Velehradu vytvořili skutečně evropsky významné poutní místo. Rovněž mimořádné investice probíhají v oblasti kultury. Je to např. obnova Kroměřížských zahrad, stavba Baťova institutu, ve kterém naleznou své zázemí hned tři příspěvkové organizace Zlínského kraje (Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně). Další investice byly směřovány např. do obnovy zámku v Lešné u Valašského Meziříčí, hradu Malenovice nebo také expozice lázeňství v Luhačovicích.“

3. 9. 2012

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela            
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161                                

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.