Jaké dokumenty potřebujete k výběrovému řízení?

V případě, že se hlásíte na výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice, je nutno doložit následující dokumenty:

a) Písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu),
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.
 
b) Životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 
c) Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 
Výše zmíněný dokument lze získa na Českém Podacím Ověřovacím Informačním Národním Terminále (Czech Point), což je asistované místo výkonu veřejné správy,kde o něj může každý člověk zažádat.
 
Seznam Czech POINTů na úřadech, hospodářských komoráchpoštách a notářů  ve Zlínském kraji.
 
d)  Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vidimaci (ověřování listin) lze provést u notářů, na příslušných úřadech, hospodářských komorách a poštách (pokud je spojeno se službou Czech POINT).
 
 
Hlásíte-li se na obsazení pozice vedoucího úředníka je třeba navíc přiložit:
 • lustrační osvědčení nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení nebo případně kopii žádosti o vydání lustračního osvědčení (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971) (postup k vystavení, žádost o lustrační osvědčení)
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971) (čestné prohlášení - vzor)  

Vzory dokumentů

.pdf PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 269,22 kB
.doc Źádost o lustrační osvědčení 44,5 kB
.doc Vystavení osvědčení – postup 37,5 kB
.doc Čestné prohlášení 28,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap