Jak u nás probíhá výběrového řízení?

 
Výběrová řízení musí být v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, včetně prováděcích předpisů a souvisejících předpisů.
 
Výběrové řízení obsahuje dvě kola.
 
1. Vyhlášení výběrovéhořízení - na základě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 
2. Realizace výběrového řízení
 
a)      Písemné testy
 
Do prvního kola jsou pozváni všichni uchazeči, kteří splnili předpoklady (podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.) a požadavky výběrového řízení. Uchazeči, kteří předpoklady a požadavky nesplní, jsou z výběrového řízení vyloučeni.
 
První kolo zahrnuje písemné testování uchazečů, které obsahuje:
  • THOMAS INTERNATIONAL - analýza osobního profilu
  • Test ověřující odbornost uchazeče
  • Obecný test (PC, ČJ, zákon o krajích a úřednících)
  • Motivační dotazník
 
Dále mohou být zadány další testy s ohledem na požadavky dané pracovní pozice (test z cizího jazyka, test kreativity,…)
 
Zpravidla ve stejný den jsou testy vyhodnoceny a následuje druhé kolo výběrového řízení – ústní pohovor.
 
b)      Ústní pohovory
 
 
Uchazeči jsou hodnoceni dle následujících kritérií:
·         na základě životopisu a ostatních dokumentů, které byly zaslány do výběrového řízení
·         na základě výsledků písemných testů
 
Uchazeče posuzuje výběrová komise, která se účastní druhého kola výběrového řízení. Komise má nejméně tři členy a je složena z předsedy výběrové komise a ostatních členů. Výběrová komise je jmenována ředitelem úřadu.
 
Výběrová komise pozve vybrané uchazeče k pohovorům a to na základě výše uvedených kriterií.
 
c)       Jednání výběrové komise
 
Po skončení druhého kola výběrového řízení probíhá zasedání výběrové komise, která stanoví konečné pořadí uchazečů s doporučením nejvhodnějšího kandidáta pro uzavření pracovní smlouvy
(jmenování).  Jednání výběrové komise je neveřejné. Je pořízen zápis z jednání výběrové komise, který je podepsán všemi členy výběrové komise.
 
d)      Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
 
O výsledku výběrového řízení rozhoduje ředitel krajského úřadu na základě doporučení výběrové komise.
 
3. Komunikace s úspěšnými i neúspěšnými kandidáty
 
Vybraný uchazeč je kontaktován telefonicky a je dohodnut termín možného nástupu.
 
Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení úspěšní nebyli, obdrží vyjádření ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje společně se zaslanými dokumenty do výběrového řízení doporučeným dopisem.
 
Poznámka:
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
 
 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.