Jak u nás probíhá výběrové řízení?

 
Výběrová řízení musí být v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, včetně prováděcích předpisů a souvisejících předpisů.
 
Výběrové řízení zahrnuje obvykle dvě kola.
 
1. Vyhlášení výběrového řízení - na základě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 
2. Realizace výběrového řízení
 
a)      Písemné testy
  
První kolo zahrnuje písemné testování uchazečů, které obsahuje:
  • THOMAS INTERNATIONAL - analýza osobního profilu
  • Test ověřující odbornost uchazeče
  • Motivační dotazník
 
Dále mohou být zadány další testy s ohledem na požadavky dané pracovní pozice (test z cizího jazyka, test kreativity,…)
 
Zpravidla ve stejný den jsou testy vyhodnoceny a následuje druhé kolo výběrového řízení – ústní pohovor.
 
b)      Ústní pohovory
  
Uchazeči jsou hodnoceni dle následujících kritérií:
·         na základě životopisu a ostatních dokumentů, které byly zaslány do výběrového řízení
·         na základě výsledků písemných testů
 
Uchazeče posuzuje výběrová komise, která se účastní druhého kola výběrového řízení. Komise má nejméně tři členy a je složena z předsedy výběrové komise a ostatních členů. Výběrová komise je jmenována ředitelem úřadu.
 
Výběrová komise pozve vybrané uchazeče k pohovorům, a to na základě výše uvedených kriterií.
 
c)       Jednání výběrové komise
 
Po skončení druhého kola výběrového řízení probíhá zasedání výběrové komise, která stanoví konečné pořadí uchazečů s doporučením nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření pracovní smlouvy
(příp. jmenování).  Jednání výběrové komise je neveřejné. Z jednání výběrové komise je pořízen zápis, který je podepsán všemi členy výběrové komise.
 
d)      Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
 
O výsledku výběrového řízení rozhoduje ředitel krajského úřadu na základě doporučení výběrové komise.
 
3. Komunikace s úspěšnými i neúspěšnými kandidáty
 
Vybraný uchazeč je kontaktován telefonicky a je dohodnut termín možného nástupu.
 
Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení úspěšní nebyli, jsou po ukončení výběrového řízení o této skutečnosti informováni emailem.
 
Poznámka:
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
 
 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap