Jak u nás probíhá výběrové řízení?

 
Výběrová řízení musí být v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, včetně prováděcích předpisů a souvisejících předpisů.
 
Výběrové řízení zahrnuje obvykle dvě kola.
 
1. Vyhlášení výběrového řízení - na základě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 
2. Realizace výběrového řízení
 
a)      Písemné testy
  
První kolo zahrnuje písemné testování uchazečů, které obsahuje:
  • THOMAS INTERNATIONAL - analýza osobního profilu
  • Test ověřující odbornost uchazeče
  • Motivační dotazník
 
Dále mohou být zadány další testy s ohledem na požadavky dané pracovní pozice (test z cizího jazyka, test kreativity,…)
 
Zpravidla ve stejný den jsou testy vyhodnoceny a následuje druhé kolo výběrového řízení – ústní pohovor.
 
b)      Ústní pohovory
  
Uchazeči jsou hodnoceni dle následujících kritérií:
·         na základě životopisu a ostatních dokumentů, které byly zaslány do výběrového řízení
·         na základě výsledků písemných testů
 
Uchazeče posuzuje výběrová komise, která se účastní druhého kola výběrového řízení. Komise má nejméně tři členy a je složena z předsedy výběrové komise a ostatních členů. Výběrová komise je jmenována ředitelem úřadu.
 
Výběrová komise pozve vybrané uchazeče k pohovorům, a to na základě výše uvedených kriterií.
 
c)       Jednání výběrové komise
 
Po skončení druhého kola výběrového řízení probíhá zasedání výběrové komise, která stanoví konečné pořadí uchazečů s doporučením nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření pracovní smlouvy
(příp. jmenování).  Jednání výběrové komise je neveřejné. Z jednání výběrové komise je pořízen zápis, který je podepsán všemi členy výběrové komise.
 
d)      Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
 
O výsledku výběrového řízení rozhoduje ředitel krajského úřadu na základě doporučení výběrové komise.
 
3. Komunikace s úspěšnými i neúspěšnými kandidáty
 
Vybraný uchazeč je kontaktován telefonicky a je dohodnut termín možného nástupu.
 
Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení úspěšní nebyli, jsou po ukončení výběrového řízení o této skutečnosti informováni emailem.
 
Poznámka:
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
 
 
aktualizováno: 8.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap