Jak bude probíhat sběr kotlíkových dotací na Zlínském kraji?

  13.6.2022
Jak bude probíhat sběr kotlíkových dotací na Zlínském kraji?

SBĚR ŽÁDOSTÍ NENÍ NA ČAS! Žádost stačí odevzdat do 31. srpna 2022 do 17.00.

Od 14. června 2022 v 8.00 bude zpřístupněn na www.kr-zlinsky.cz/kotliky odkaz do systému, kde je nutné:

 1. Zaregistrovat se
 2. Vyplnit elektronicky formulář žádosti
 3. Odeslat elektronicky vyplněný formulář žádosti
 4. Vytisknout a podepsat odeslaný formulář žádosti
 5. Zkompletovat přílohy k žádosti
 6. Doručit tištěnou žádost (včetně příloh) na Zlínský kraj:
 • a)    Osobně ve 2. etáži Baťova mrakodrapu (budova č. 21 v areálu Svit ve Zlíně) – místo bude dostatečně označeno
 • b)    Poštou na adresu: ZLÍNSKÝ KRAJ, Odbor Strategického rozvoje kraje, oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
 • c)     Datovou schránkou - ID datové schránky: scsbwku

 

ZLÍNSKÝ KRAJ – Příjem žádostí o kotlíkové dotace zahájil Zlínský kraj v úterý 14. června. Z Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje bude rozdělena celková částka 455 550 000 korun. Žadatelé se tak mohou registrovat, vyplňovat a elektronicky odeslat formulář žádosti, jehož listinnou podobu musí nejpozději do 31. 8. 2022 do 17 hodin doručit osobně, poštou nebo do datové schránky Zlínského kraje.

Program je určen pro nízkopříjmové domácnosti, které musí prokázat maximální výši čistého průměrného příjmu na jednu osobu domácnosti v roce 2020 do 170 900 Kč. Příjmy neprokazuje domácnost, která je ke dni podání žádosti výhradně složená z osob pobírajících pouze starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně, nebo je žadatel nezletilý, je studentem denního studia do 26 let anebo od 1. 1. 2020 do dne podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi či příspěvek na bydlení.

Podpora je určena na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 v rodinných domech, bytové jednotce v bytovém domě nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu ruční nebo automat, nebo plynový kondenzační kotel. Žadatel může získat až 95 % nákladů projektu, maximálně 180 000 Kč v případě výměny za tepelné čerpadlo, 130 000 Kč za kotel na biomasu a 100 000 Kč za plynový kondenzační kotel. Výměna kotlů za plynový kondenzační kotel je ale omezena, žadatel musí mít výměnu buď již zrealizovanou do 30. 4. 2022, anebo musí mít do 30. 4. 2022 sjednanou závaznou objednávku.   

„Na realizaci výměny bude mít žadatel dostatek času, výměna musí být uskutečněna do dvou let od uzavření smlouvy, v odůvodněných případech bude možné tento termín prodloužit,“ informoval náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za oblast dotací.

S přípravou žádosti a potřebných příloh a následně i s vyúčtováním dotace budou žadatelům nápomocni v území pracovníci místních akčních skupin a regionalisté okresních měst. Kontakty na zpracovatele žadatelé naleznou na webových stránkách kraje nebo na stránkách jednotlivých obcí.

Kontakty: www.kr-zlinsky.cz/kotliky, tel.: 577 043 411, e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz.

 

ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY 

Kdo si může požádat o dotaci?
Žadatel musí být majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti ve Zlínském kraji a zároveň v nemovitosti fyzicky trvale bydlet, nemusí v ní ale mít trvalý pobyt.

Jaký původní zdroj musím mít, abych mohl o dotaci požádat?
Musím mít starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5, kotlíkové dotace nejsou určeny na výměnu starých plynových kotlů, kamen a elektrokotlů. 

Co si mohu nainstalovat?
Nový zdroj tepla musí být uveden v Seznamu výrobků a technologií, původní zdroj je možné vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu ruční nebo automat, anebo za plynový kondenzační kotel (plynové kondenzační kotle musí být vyměněny do 30. 4. 2022 nebo musí být do 30. 4. 2022 sjednaná závazná objednávka).

Co mám dělat, pokud nemám počítač nebo internet ani nikoho, kdo by mi s vyplněním žádosti pomohl?
S přípravou žádosti a potřebných příloh a následně i s vyúčtováním budou žadatelům nápomocni v území pracovníci místních akčních skupin a regionalisté okresních měst. Kontakty na zpracovatele žadatelům poskytnou na obecních úřadech, případně jsou uvedeny na webových stránkách kraje nebo na stránkách jednotlivých obcí.

Co dělat, pokud moje domácnost není nízkopříjmová?
Pokud není domácnost nízkopříjmová, tzn., že maximální výše čistého průměrného příjmu na osobu domácnosti v roce 2020 přesáhla 170 900 Kč, není žadatel způsobilý pro krajský dotační program, ale má možnost podat si žádost v programu Nová zelená úsporám na Státním fondu životního prostředí.

Jak mám předložit žádost?
Žádost se vyplňuje elektronicky. Nejprve je potřeba se zaregistrovat, následně žádost vyplnit a elektronicky odeslat. Poté, co žadatel obdrží potvrzení o odeslání žádosti, žádost vytiskne, podepíše a spolu s přílohami doručí osobně, poštou nebo do datové schránky Zlínského kraje nejpozději do 31. 8. 2022 do 17 hodin. Datum a čas přijetí elektronického formuláře žádosti není rozhodující pro stanovení pořadí.

Co mám dělat, pokud nemám na výměnu zdroje dostatečné množství finančních prostředků?
Po uzavření smlouvy si může příjemce za určitých podmínek zažádat o zálohu ve výši 60 % dotace.

Kdy mohu předložit vyúčtování?
Vyúčtování může být předloženo až po uzavření smlouvy, předpoklad je na začátku roku 2023. 

Kolik peněz mohu získat?
Žadatel může získat až 95 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně 180 000 Kč v případě výměny za tepelné čerpadlo, 130 000 Kč za kotel na biomasu a 100 000 Kč za plynový kondenzační kotel.

Musím mít kotel do 31. 8. 2022 vyměněný?
Ne, nemusíte. Na realizaci výměny bude mít žadatel dostatek času, výměna musí být uskutečněna do dvou let od uzavření smlouvy, v odůvodněných případech bude možné tento termín prodloužit.

Mohu si požádat o dotaci, pokud již výměna zdroje proběhla?
Ano, pokud výměna proběhla po 1. 1. 2021.

Co si mohu nechat proplatit v rámci dotace?
Způsobilé výdaje zahrnují mimo nákladů na nový zdroj tepla i výdaje na otopnou soustavu, stavební úpravy, úpravy komínového tělesa a revize do data uvedení nového zdroje do provozu.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap