IPRÚ Rožnovsko

VÝZVA PRO PODNIKATELE V CESTOVNÍM RUCHU NA ROŽNOVSKU

Zaměřeno na větší projekty s dotací minimálně 1 milion Kč. více »

IPRÚ ROŽNOVSKO - VÝZVA NA DROBNÉ PŘÍSPĚVKY NA ROŽNOVSKU

Zaměřeno na ubytovací zařízení s kapacitou do 30 lůžek více »

V průběhu roku 2007 Zlínský kraj zajistil zpracování Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu v souladu s metodikou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Strategie cestovního ruchu byla východiskem pro zpracování IPRÚ Rožnovska. Koordinátorem přípravy a realizace IPRÚ se stal Zlínský kraj.

Do území Rožnovska patří 9 obcí tvořících územní obvod ORP Rožnov pod Radhoštěm, jsou to: správní území města Rožnov p.Radhoštěm, obcí Zubří, Vidče, Hutisko-Solanec, Vigantice, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva a Valašská Bystřice.

V souladu s principem partnerství byly v rámci IPRÚ Rožnovska na konci roku 2007 ustaveny řídící výbory (ŘV) ze zástupců Zlínského kraje a partnerů transparentně vybraných napříč všemi sektory. Veřejný sektor zastupují kromě zástupců Zlínského kraje také zástupci ze všech obcí v území. Partneři z podnikatelského a neziskového sektoru byli vybráni na základě výběrového řízení.

 

Složení Řídícího výboru integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska (celkem 17 členů):

 • Veřejný sektor:Zlínský kraj (2 zástupci), jednotlivé obce v území (po 1 zástupci)
 • Podnikatelský sektor: PROSKI s.r.o. (1 zástupce), CAMFI s.r.o. (1 zástupce), JESI Dolní Bečva s.r.o. (1 zástupce), LRC & partner s.r.o. (1 zástupce)
 • Neziskový sektor: TJ Rožnov pod Radhoštěm, o.s. (1 zástupce), Klub českých turistů –oblast Valašsko-Chřiby, o.s. (1 zástupce)
 • Stálí hosté: Valašské muzeum v přírodě (1 zástupce), Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. (1 zástupce)

 

Ve druhé polovině prosince 2007 byli vybráni externí zpracovatelé IPRÚ (pro Rožnovsko společnost JVM-RPIC, spol. s.r.o.) a byla vyhlášena výzva k předkládání projektových záměrů rozvoje cestovního ruchu v daných oblastech (výzvy zveřejněny na webových stránkách ZK a obcí). Indikativní seznam těchto záměrů pak byl přílohou IPRÚ.

 

V IPRÚ byly definovány aktivity, které naplňují cíle a strategii rozvoje cestovního ruchu Rožnovska:

Pro veřejný a neziskový sektor:

 • Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a/nebo interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu
 • Rekonstrukce/Výstavba areálů určených pro zimní aktivity
 • Vybudování sítě turistických cílů, turistických okruhů a jednotného informačního a navigačního systému
 • Budování přístupových komunikací a centrálních parkovišť

 

 Pro podnikatelský sektor:

 • Rekonstrukce/výstavba ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního typu
 • Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a/nebo interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu
 • Rekonstrukce/výstavba areálů určených pro zimní aktivity.

 

ÚRR následně na tyto aktivity vyhlásil pro podnikatele a pro subjekty z veřejného + neziskového sektoru 2 výzvy –  výzvu č. 06/2008 a výzvu č. 15/2009.

Aktivity definované v IPRÚ Rožnovsko byly projekty předloženými v rámci výše uvedených výzev naplněny. Proto byla v roce 2010 zpracována aktualizace IPRÚ Rožnovska a v ní definovány aktivity nové:

Pro veřejný a neziskový sektor:

 • A.2.1. Rekonstrukce/Výstavba doplňkových objektů v existujících areálech a zařízeních poskytující služby jak sportovního, tak i nesportovního typu pro cestovní ruch
 • B.1.1. Vybudování turistických okruhů pro pěší, cyklo, hipo turistiku na území mikroregionu a jejich značení
 • B.2.1. Budování a modernizace přístupových komunikací k areálům, památkám a pamětihodnostem

Pro podnikatelský sektor:

 • A.1.1. Podpora na odstranění nedostatků (rekonstrukce, dostavba, modernizace) v úrovni kvality služeb v objektech pro ubytování a stravování

A.2.2. Dobudování existujících sportovních areálů určených pro cestovní ruch

 

Aktualizace (pro Rožnovsko, H. Vsacko i Luhačovicko) byly, po schválení Výborem RR (usnesení VRR č. 146/VRR17/10ze dne 28. 7. 2010), podkladem pro vyhlášení výzev č. 21/2010 a 25/2011.

V průběhu 04-05/2012 byla zpracovávána další aktualizace IPRÚ Rožnovska.

 

Bližší informace:

Ing. Tomáš Marek (Projektový manažer IPRÚ Rožnovsko)

tel: 577 043 5, 731 555 237

dokumenty ke stažení

.pdf Aktualizace 2012 IPRU Rožnovsko 442,65 kB
.pdf IPRÚ Rožn - PŘEHLED ČERPÁNÍ 62,81 kB
.pdf Aktualizace_IPRU_Roznovsko 997,74 kB
aktualizováno: 8.11.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap