IPRÚ Horní Vsacko

V průběhu roku 2007 Zlínský kraj zajistil zpracování Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu v souladu s metodikou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Strategie cestovního ruchu byla východiskem pro zpracování IPRÚ Horního Vsacka. Koordinátorem přípravy a realizace IPRÚ se stal Zlínský kraj.

Do území Horního Vsackapatří 8 obcí na Vsetínsku, jsou to: správní území města Karolinka, městyse Nový Hrozenkov a obcí Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Zděchov a Velké Karlovice.

 

V souladu s principem partnerství byly v rámci IPRÚ Horního Vsacka na konci roku 2007 ustaveny řídící výbory (ŘV) ze zástupců Zlínského kraje a partnerů transparentně vybraných napříč všemi sektory. Veřejný sektor zastupují kromě zástupců Zlínského kraje také zástupci ze všech obcí v území. Partneři z podnikatelského a neziskového sektoru byli vybráni na základě výběrového řízení.

 Složení Řídícího výboru integrovaného plánu rozvoje území Horního Vsacka (celkem 16 členů):

 • Veřejný sektor:Zlínský kraj (2 zástupci), jednotlivé obce v území (po 1 zástupci)
 • Podnikatelský sektor: HP TRONIC, s.r.o. (1 zástupce), SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s. (1 zástupce), PROSKI s.r.o. (1 zástupce), SYNOT REAL ESTATE, a.s. (1 zástupce)
 • Neziskový sektor: Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s. (1 zástupce), TJ Sokol Nový Hrozenkov, o.s. (1 zástupce)

Ve druhé polovině prosince 2007 byli vybráni externí zpracovatelé IPRÚ (pro Horní Vsacko společnost Ústav technického rozvoje a informací, spol. s.r.o.) a byla vyhlášena výzva k předkládání projektových záměrů rozvoje cestovního ruchu v daných oblastech (výzvy zveřejněny na webových stránkách ZK a obcí). Indikativní seznam těchto záměrů pak byl přílohou IPRÚ.

 

V IPRÚ byly definovány aktivity, které naplňují cíle a strategii rozvoje cestovního ruchu Horního Vsacka:

Pro veřejný a neziskový sektor:

 • A.1. Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní, kulturně poznávací formy cestovního ruchu a výstavnictví včetně návazné infrastruktury
 • A.2. Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a navigačních tabulí ve vymezeném území
 • A.3. Rozvoj, obnova a výstavba kulturně společenských a sportovních zařízení
 • A.4. Stavební úprava kulturní památky, technické památky, kulturní zajímavosti a jejich využití pro cestovní ruch – zachování a rozvoj kulturního dědictví

 

Pro podnikatelský sektor:

 • B.1. Modernizace, rozšíření a výstavba ubytovacích a stravovacích kapacit včetně návazné infrastruktury
 • B.2. Modernizace, zkvalitnění a rozšíření infrastruktury sportovních areálů sjezdového lyžování
 • B.3. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury sportovních areálů pro celoroční aktivity
 • B.4. Modernizace a vybudování center se soustředěnými službami cestovního ruchu pro zážitkovou a kongresovou turistiku

 

ÚRR následně na tyto aktivity vyhlásil pro podnikatele a pro subjekty z veřejného + neziskového sektoru výzvu č. 06/2008.

Aktivity definované v IPRÚ Horní Vsacko byly projekty předloženými v rámci výše uvedených výzev naplněny. Proto byla v roce 2010 zpracována aktualizace IPRÚ Horního Vsacka a v ní definovány aktivity nové:

Pro veřejný a neziskový sektor:

 • A.1 Vybudování/modernizace, obnova jednotného informačního systému turistických okruhů, naučných stezek pro pěší, cyklo a hipoturistiku
 • A.2. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro celoroční aktivity cestovního ruchu sportovního i nesportovního typu
 • A.3. Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb subjektů v cestovním ruchu

Pro podnikatelský sektor:

 • B.1. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro nabídku sportovních i nesportovních služeb pro celoroční aktivity
 • B.2. Zvýšení kvality stravovacích zařízení včetně návazné infrastruktury
 • B.3. Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb subjektů v cestovním ruchu

  Aktualizace (pro Rožnovsko, H. Vsacko i Luhačovicko) byly, po schválení Výborem RR (usnesení VRR č. 146/VRR17/10ze dne 28. 7. 2010), podkladem pro vyhlášení výzev č. 21/2010 a 25/2011.

 

Bližší informace:

Ing. Monika Daňková (Projektová manažerka IPRÚ Horní Vsacko)

tel: 577 043 414

dokumenty ke stažení

.pdf Aktualizace_IPRU_Horní Vsacko 811,83 kB
aktualizováno: 8.11.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap