Investiční akce

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum Kroměřížska
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Muzeum regionu Valašsko

Významné projekty paměťových organizací v IROP II

Čtyři příspěvkové organizace v resortu kultury uspěly s žádostmi o dotaci z programu IROP ve výzvě 76. Muzea II - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s projekty:

Projekty příspěvkových organizací financované z vnějších zdrojů (EU – ROP, IROP, OP přeshraniční spolupráce, EHP Norské fondy aj.).

 • Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Na podzim 2019 byl slavnostně otevřen opravený a památkově chráněný polodřevěný kostel nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, který je od 16. století významnou dominantou města.

Investorem jeho rozsáhlé rekonstrukce za 12 milionů korun byl Zlínský kraj. Rekonstrukce byla spolufinancována z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, zaměřeného na nemovité kulturní památky ve výši 700 tisíc korun.

Na kostele byl vyměněn střešní plášť, byly opraveny poškozené nosné konstrukce, omítky
a trhliny ve zdivu a vyměněna hromosvodová soustava i elektroinstalace. Došlo také na restaurátorské úpravy dveří, mříží, křížů a dalších historicky cenných prvků.

Realizace akce byla zahájena v únoru 2018 a dokončena byla v červenci 2019.

 • Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic

V roce březnu 2017 uspěla žádost příspěvkové organizace ve výzvě IROP – Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Záměrem akce byly stavební úpravy v objektech Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži. Akce navázala na předchozí opravu objektu Muzea, řešící odstranění havarijního stavu kotelen realizovanou v 05/2014.

Součástí stavebních úprav byly zejména následující opatření:

 • přemístění výstavních prostor do 1. nadzemního podlaží náhradou za „Galerii v podloubí“, která byla původně umístěna v pronajatých prostorách a s tím související stavební úpravy,
 • řešení nového bezbariérového přístupu – nový výtah v přední budově a rekonstrukce stávajícího výtahu v zadní budově, nové posuvné dveře na schodišti,
 • rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení, rozvodů technického zařízení budov (zejména rozvody ústředního vytápění, elektroinstalace, EPS, EZS), kanalizace
  a nádvoří
 • zateplení fasády přístavby ve dvorní části, výměna oken a výkladců,
 • stavební úpravy nezbytné pro vybudování nových expozic

Součástí nových expozic jsou zejména:

 • Expozice hodin a hodinových mechanismů
 • Expozice Historie Kroměřížska v 19. a 20. století
 • Expozice Staré půdy

Realizace akce za provozu muzea byla zahájena v září 2018 a dokončena byla v září 2020.

aktualizováno: 27.1.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky