Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska 2007 - 2015

Základní informace

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) byly základním nástrojem financování rozvoje cestovního ruchu v oblastech s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu (ve Zlínském kraji) v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP) v období 2007 - 2015.

Tato území s koncentrovaným potenciálem pro cestovní ruch byly vymezeny v Aktualizaci programu rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji v roce 2006 na základě analýz kapacit a zaměstnanosti v ubytovacích zařízeních, jakožto základního předpokladu rozvoje cestovního ruchu. Největší koncentrace lůžkových kapacit a zaměstnanosti v ubytovacích zařízeních je ve Zlínském kraji soustředěna zejména do oblastí:

  1. Luhačovicka - správní území města Luhačovice a obce Pozlovice.
  2. Rožnovska- správní území města Rožnov p.Radhoštěm, obcí Zubří, Vidče, Hutisko-Solanec, Vigantice, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Valašská Bystřice.
  3. Horního Vsacka - správní území města Karolinka, obcí Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, Zděchov a Janová.

Z ekonomického pohledu je přínos Luhačovicka, Rožnovska a Horního Vsacka ekonomice regionu v oblasti cestovního ruchu více než 50%. Z hlediska zaměstnanosti je v nich koncentrováno 56 % pracovních míst v ubytování. Z celkové lůžkové kapacity ubytovacích zařízení se zde nachází téměř polovina lůžek (přičemž se jedná o pouhých 12 % území kraje). Dominantní produkty jsou v tomto směru lázeňství, zimní sporty a poznávací turistika.

V IPRÚ byla daná území analyzována z pohledu cestovního ruchu, byly definovány cíle a strategie jejich dosažení a konkretizovány aktivity směřující k naplnění cílů. Součástí IPRÚ byly indikativní seznamy projektových záměrů k rozvoji cestovního ruchu v daných územích. Na základě schválených IPRÚ Úřad regionální rady (dále „ÚRR) vyhlašoval výzvy k předkládání individuálních projektů podnikatelského i veřejného a neziskového sektoru.

Postup a průběh zpracování IPRÚ

IPRÚ daných území byly realizovány na základě 2.výzvy Regionálního operačního programu v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu ze dne 17. 12. 2007

Koordinátorem přípravy a realizace všech Integrovaných plánů rozvoje území se stal Zlínský kraj (usnesení Rady Zlínského kraje č. 0716/R20/07 ze dne 8.10.2007).

Podkladovým východiskem pro zpracování IPRÚ byly tzv. integrované rozvojové strategie rozvoje cestovního ruchu vytvořené na základě provedených analýz cestovního ruchu těchto oblastí a sesbíraných projektových záměrů v průběhu roku 2007.

V souladu s principem partnerství byly na konci roku 2007 ustaveny řídící výbory (ŘV) ze zástupců Zlínského kraje a partnerů transparentně vybraných napříč všemi sektory. Veřejný sektor zastupují kromě zástupců Zlínského kraje partneři z jednotlivých obcí daných území. Partneři z podnikatelského a neziskového sektoru byli vybráni na základě výběrového řízení.

IPRÚ Horní Vsacko
IPRÚ Luhačovicko
IPRÚ Rožnovsko
aktualizováno: 30.5.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap