Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska 2007 - 2015

Základní informace

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) byly základním nástrojem financování rozvoje cestovního ruchu v oblastech s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu (ve Zlínském kraji) v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP) v období 2007 - 2015.

Tato území s koncentrovaným potenciálem pro cestovní ruch byly vymezeny v Aktualizaci programu rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji v roce 2006 na základě analýz kapacit a zaměstnanosti v ubytovacích zařízeních, jakožto základního předpokladu rozvoje cestovního ruchu. Největší koncentrace lůžkových kapacit a zaměstnanosti v ubytovacích zařízeních je ve Zlínském kraji soustředěna zejména do oblastí:

  1. Luhačovicka - správní území města Luhačovice a obce Pozlovice.
  2. Rožnovska- správní území města Rožnov p.Radhoštěm, obcí Zubří, Vidče, Hutisko-Solanec, Vigantice, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Valašská Bystřice.
  3. Horního Vsacka - správní území města Karolinka, obcí Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, Zděchov a Janová.

Z ekonomického pohledu je přínos Luhačovicka, Rožnovska a Horního Vsacka ekonomice regionu v oblasti cestovního ruchu více než 50%. Z hlediska zaměstnanosti je v nich koncentrováno 56 % pracovních míst v ubytování. Z celkové lůžkové kapacity ubytovacích zařízení se zde nachází téměř polovina lůžek (přičemž se jedná o pouhých 12 % území kraje). Dominantní produkty jsou v tomto směru lázeňství, zimní sporty a poznávací turistika.

V IPRÚ byla daná území analyzována z pohledu cestovního ruchu, byly definovány cíle a strategie jejich dosažení a konkretizovány aktivity směřující k naplnění cílů. Součástí IPRÚ byly indikativní seznamy projektových záměrů k rozvoji cestovního ruchu v daných územích. Na základě schválených IPRÚ Úřad regionální rady (dále „ÚRR) vyhlašoval výzvy k předkládání individuálních projektů podnikatelského i veřejného a neziskového sektoru.

Postup a průběh zpracování IPRÚ

IPRÚ daných území byly realizovány na základě 2.výzvy Regionálního operačního programu v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu ze dne 17. 12. 2007

Koordinátorem přípravy a realizace všech Integrovaných plánů rozvoje území se stal Zlínský kraj (usnesení Rady Zlínského kraje č. 0716/R20/07 ze dne 8.10.2007).

Podkladovým východiskem pro zpracování IPRÚ byly tzv. integrované rozvojové strategie rozvoje cestovního ruchu vytvořené na základě provedených analýz cestovního ruchu těchto oblastí a sesbíraných projektových záměrů v průběhu roku 2007.

V souladu s principem partnerství byly na konci roku 2007 ustaveny řídící výbory (ŘV) ze zástupců Zlínského kraje a partnerů transparentně vybraných napříč všemi sektory. Veřejný sektor zastupují kromě zástupců Zlínského kraje partneři z jednotlivých obcí daných území. Partneři z podnikatelského a neziskového sektoru byli vybráni na základě výběrového řízení.

IPRÚ Horní Vsacko
IPRÚ Luhačovicko
IPRÚ Rožnovsko

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap